Sigaranın kan parametrelerine etkisi


3.4 İstatistiksel analiz
Tüm veriler ortalama standart sapma şeklinde gösterildi. İstatikstiksel analiz bilgisayarda SSPS 15.0 Windows versiyonu kullanılarak yapıldı. Değişkenler arasında ilişkinin değerlendirilmesinde Independent Sample T-Testi kullanıldı. P < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi. 4-BULGULAR Çalışmaya alınan sigara kulanan ve sigara kullanmayan hasta gruplarının sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları, sigara kullanan ve sigara kullanmayan obez ve nonobez hasta grupları ile alkol kullanıp kullanmamalarına göre hasta gruplarının kan parametreleri ile ilişkisine dair veriler sunulmuştur. Çalışmaya alınan bireylerin cinsiyete göre sigara içip içmeme durumları tablo 6da gösterilmiştir. Tablo 6. Araştırmaya alınan sigara kullanan ve sigara kullanmayan hastaların cinsiyete göre demografik özellikleri. Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Sigara (+) 54 (%55,1) 46 (%45,1) 100 (%50) Sigara (-) 44 (%44,9) 56 (%54,9) 100 (%50) Toplam 98 (%100) 102 (%100) 200 (%100) Sigara kullanan ve kullanmayan toplam 200 kişilik araştırmaya alınan hasta grubunun 98i erkek bireylerden 102si bayan bireylerden oluşmaktadır. Sigara kullanan hastaların %55,1i erkek, %45,1i ise bayanlardan oluşmaktadır. Sigara kullanmayan hastaların ise %44,9u erkek, %54,9u bayanlardan oluşmaktadır. 3232. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
kullanan
kullanmayan
sigara
hastaların
anlamlı


32. SAYFA ICERIGI

3.4 İstatistiksel analiz
Tüm veriler ortalama standart sapma şeklinde gösterildi. İstatikstiksel analiz bilgisayarda SSPS 15.0 Windows versiyonu kullanılarak yapıldı. Değişkenler arasında ilişkinin değerlendirilmesinde Independent Sample T-Testi kullanıldı. P < 0.05 istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi. 4-BULGULAR Çalışmaya alınan sigara kulanan ve sigara kullanmayan hasta gruplarının sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları, sigara kullanan ve sigara kullanmayan obez ve nonobez hasta grupları ile alkol kullanıp kullanmamalarına göre hasta gruplarının kan parametreleri ile ilişkisine dair veriler sunulmuştur. Çalışmaya alınan bireylerin cinsiyete göre sigara içip içmeme durumları tablo 6da gösterilmiştir. Tablo 6. Araştırmaya alınan sigara kullanan ve sigara kullanmayan hastaların cinsiyete göre demografik özellikleri. Cinsiyet Erkek Kadın Toplam Sigara (+) 54 (%55,1) 46 (%45,1) 100 (%50) Sigara (-) 44 (%44,9) 56 (%54,9) 100 (%50) Toplam 98 (%100) 102 (%100) 200 (%100) Sigara kullanan ve kullanmayan toplam 200 kişilik araştırmaya alınan hasta grubunun 98i erkek bireylerden 102si bayan bireylerden oluşmaktadır. Sigara kullanan hastaların %55,1i erkek, %45,1i ise bayanlardan oluşmaktadır. Sigara kullanmayan hastaların ise %44,9u erkek, %54,9u bayanlardan oluşmaktadır. 32

İlgili Kaynaklar
single.php