Siirt (Merkez) yöresinde yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırmaT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
SİİRT (MERKEZ) YÖRESİNDE YETİŞEN MAKROFUNGUSLAR ÜZERİNDE TAKSONOMİK BİR ARAŞTIRMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Abdülhamit YEŞİL
VAN- 2010
Dip Not:
Bu çalışma YYÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından (2009-FBE-YL063) nolu proje olarak desteklenmiştir.1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de konut projelerinin yönetiminde dış kaynak kullanımının değerlendirilmesi - Sayfa 13
ŞEKİL LİSTESİ Sayfa Şekil 3.1: Proje gelişimi ile maliyet ve süre belirsizliği arasındaki ilişki .................. 34 Şekil 3.2: İnşaat Projesinin Aşamaları ....................................................................... 36 Şekil 5.1: Araştırma Kapsamında İncelenen Projelerin “Proje Tipleri” .................... 68 Şekil 5.2: Araştırma Kapsamında İncelenen Projelerin “Ürün Sınıfları” .....
Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını uygulayan sınıf öğretmenleri ile bu yaklaşımı uygulamayan dal öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının karşılaştırılması (Gaziantep ili örneği) - Sayfa 213
192 Tablo 89. Öğrencilere Araştırma Projeleri Verilmesi Açısından Sınıf Öğretmenlerinin ve I. Kademe Öğrencilerinin Görüşleri (Öğrenci Gelişimi Boyutu) Sonda: Öğrencilere Araştırma Projeleri Verilmesi Gerçeğin daha iyi kavranması için araştırma projeleri vermekteyim. Öğretmenimiz bize araştırma projeleri vermektedir. Teorik bilgilerin pekişmesi için araştırma ve inceleme projeleri vermektey...
İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik akademik başarıları üzerinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının etkisi - Sayfa 55
gelişimine yardımcı olduğu, öğrencilerin kimya kavramlarını, teorilerini, moleküllerin yapılarını anlama güçlerinin geliştiği tespit edilmiştir. Hummel (2006) tarafından yapılan ―Integrating Project-based Learning and Poetry Teaching‖ (―Proje Tabanlı Öğrenme ve Şiir Öğretiminin Birleşimi‖) adlı çalışma proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin şiir sanatı ile ilgili öğrenmeleri üzerine etkilerini bel...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

araştırma
proje
projeleri
çalışma
tarafından
üzerinde


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
SİİRT (MERKEZ) YÖRESİNDE YETİŞEN MAKROFUNGUSLAR ÜZERİNDE TAKSONOMİK BİR ARAŞTIRMA
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Abdülhamit YEŞİL
VAN- 2010
Dip Not:
Bu çalışma YYÜ. Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından (2009-FBE-YL063) nolu proje olarak desteklenmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php