T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI BAŞETME YÖNTEMLERİ
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Aycan KAPUCUOĞLU TOLUNAY
BURSA 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını uygulayan sınıf öğretmenleri ile bu yaklaşımı uygulamayan dal öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımlarının karşılaştırılması (Gaziantep ili örneği) - Sayfa 55
1.1.3.5. Davranış Düzenlemeleri 34 Başar (1996)’a göre, beşinci boyut, davranış düzenlemelerinden oluşur. Sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hâle getirilmesi, sınıf ikliminin olumlulaştırılması, sorunların, ortaya çıkmadan önce tahmin edilmesi yoluyla istenmeyen davranışların önlenmesi, sınıf kurallarına uyulmasının sağlanması, yapılmış olan istenmeyen davranışların değiştirilmes...
İlköğretimdeki öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşma ve çözüm bulma durumlarının incelenmesi - Sayfa 5
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü iv Öğrencini Adı Soyadı Ana Bilim Bilim Dalı Danışmanı Tezin Adı Leman ELBAN Numarası: 064214021015 / İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI Doç. Dr. İsa KORKMAZ İlköğretimdeki Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla Karşılaşma Ve Çözüm Bulma Durumlarının İncelenmesi ÖZET Bu ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sınıf
öğrenci
davranışları
bilim
anabilim
ilköğretim


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE BU DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI BAŞETME YÖNTEMLERİ
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Aycan KAPUCUOĞLU TOLUNAY
BURSA 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php