Sınır katlı singüler etkilenmiş gecikmeli diferansiyel denklemler için nümerik çözümlerT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI
SINIR KATLI SİNGÜLER ETKİLENMİŞ GECİKMELİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN NÜMERİK ÇÖZÜMLER
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Hakan İSTEK DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Hakkı DURU
VAN – 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI
SINIR KATLI SİNGÜLER ETKİLENMİŞ GECİKMELİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER İÇİN NÜMERİK ÇÖZÜMLER
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Hakan İSTEK DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Hakkı DURU
VAN – 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php