Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil

Sayfa

Şekil 1: Karaciğer anatomik segmentleri .4

Şekil 2: Bistmuth sistemine göre KCin segmental anatomisi.6

Şekil 3: Mikronodüler siroz makroskopik görünüm ve fotomikrografik kesit .8

Şekil 4: Makronodüler siroz makroskopik görünüm ve histolojik kesit (trikrom boyası).9

Şekil 5: Aksiyel kontrastlı imajlarda portal venöz fazda kaudat lob-sağ lob ve modifiye

kaudatlob sağ lob oranlarının değerlendirilmesi .18

Şekil 6: Periportal mesafe portal venin bifürkasyonundan önceki kesiminde karaciğer

parankimi ile arasındaki yağ planının en kalın yerinden ölçülmüştür. .19

Şekil 7: Hiler periportal mesafedeki yağlanma artışının ölçülmesi (ok). .29

ix10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alkol dışı sebeplere bağlı karaciğer sirozu hastalarda Growth hormon, Somatomedin-C ve Hipotalamus Pitüiter Adrenal aks değerlendirilmesi - Sayfa 16
içerisinde adacıklar halini almış olan hepatositlerin portal venden gelen kanla perfüzyonu, portal venden gelen kanın sinüzoidleri geçemeyip hepatik vene by-pass olması nedeniyle bozulmuştur. İşte bu dolaşım bozukluğu da var olan patolojinin daha da artmasına ve hepatosit hasarının daha da ilerlemesine neden olmaktadır. İleri evlerde akut inflamatuar reaksiyonun kaybolması ve fibroz dokunun artıp ...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

portal
karaciğer
siroz
kaudat
periportal
lobsağ


10. SAYFA ICERIGI

ŞEKİL DİZİNİ

Şekil

Sayfa

Şekil 1: Karaciğer anatomik segmentleri .4

Şekil 2: Bistmuth sistemine göre KCin segmental anatomisi.6

Şekil 3: Mikronodüler siroz makroskopik görünüm ve fotomikrografik kesit .8

Şekil 4: Makronodüler siroz makroskopik görünüm ve histolojik kesit (trikrom boyası).9

Şekil 5: Aksiyel kontrastlı imajlarda portal venöz fazda kaudat lob-sağ lob ve modifiye

kaudatlob sağ lob oranlarının değerlendirilmesi .18

Şekil 6: Periportal mesafe portal venin bifürkasyonundan önceki kesiminde karaciğer

parankimi ile arasındaki yağ planının en kalın yerinden ölçülmüştür. .19

Şekil 7: Hiler periportal mesafedeki yağlanma artışının ölçülmesi (ok). .29

ix

İlgili Kaynaklarsingle.php