Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

















































TABLO DİZİNİ

Tablo

Sayfa

Tablo 1: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Goldsmith-Woodburne) .3

Tablo 2: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Couinaud).4

Tablo 3: Karaciğer Segmentleri ve Terminolojik Tanımlanması .5

Tablo 4: Child-Turcotte-Pugh Sınıflaması .14

Tablo 5: Hastaların child skorlarına göre rakamsal ve yüzde olarak dağılımı .21

Tablo 6: Hastaların child skorlarına göre yaş, cinsiyet ve hastanede kalış süresi

ortalamaları ve karşılaştırılması .22

Tablo 7: Hastaların etiyolojilerine göre dağılımı.22

Tablo 8: Hastaların CTP skoruna göre etiyolojik olarak dağılımı .23

Tablo 9: CTP skorlarıyla sirozdaki karaciğerin segmental boyut değişikliklerinin cutoff

değerleri.24

x



11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaciğer transplantasyonu sonrası destek grup girişiminin hastaların bilgi, semptom ve yaşam kalitesi düzeyine etkisinin incelenmesi - Sayfa 35
UNOS 4 Nakil için evden çağrılacak olan hastalar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre ilk KT olma önceliği UNOS 1’den başlayıp UNOS 4’e doğru gitmektedir. Bu sınıflandırma sisteminin karaciğer hastalık evresini belirlemede yetersiz olduğu görülmüştür. Bu nedenle, karaciğer hastalık şiddetini belirlemek için Child - Turcotte Pugh (CTP) ve son dönem karaciğer hastalığı derecelendir...
Deneysel parsiyel hepatektomide etil pirüvatın karaciğer rejenerasyonu üzerine etkisi - Sayfa 17
Karaciğer dıştan bakışla falsiform ligament tarafında sağ ve sol lob olarak iki bölüme ayrılır. Bu yüzeyel ayrımla sağ lob, sol lobun yaklaşık altı katı büyüklüktedir ve kaudat ve kuadrat lobları da içine alır. Ancak bu ayrım karaciğer içindeki vasküler ve biliyer dağılım ile uygunluk göstermez (20). Cantlie 1898’de fonksiyonel açıdan sağ ve sol lob ayrımının safra kesesi yatağından inferior vena...
Karaciğer kist hidatiklerinde 64 kesitli BT bulguları:US ile karşılaştırmalı bir çalışma - Sayfa 6
vi TABLOLAR Tablo 1: Karaciğer segmentlerinin hepatik venlere göre ayrımı (Goldsmith-Woodburne) Tablo 2: Karaciğer segmentlerinin hepatik venlere göre ayrımı (Couinaud) Tablo 3: Karaciğer segmentleri ve terminolojik tanımlanması Tablo 4: KH lezyonlarında Gharbi ve WHO sınıflamalarının karşılaştırılması Tablo 5: WHO sınıflamasına göre Tip 1- 5 lezyon sayısı Tablo 6: Lezyonların US sınıflaması ve B...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
hepatik
sınıflaması
segmentleri
karaciğerin
dağılımı


11. SAYFA ICERIGI

TABLO DİZİNİ

Tablo

Sayfa

Tablo 1: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Goldsmith-Woodburne) .3

Tablo 2: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Couinaud).4

Tablo 3: Karaciğer Segmentleri ve Terminolojik Tanımlanması .5

Tablo 4: Child-Turcotte-Pugh Sınıflaması .14

Tablo 5: Hastaların child skorlarına göre rakamsal ve yüzde olarak dağılımı .21

Tablo 6: Hastaların child skorlarına göre yaş, cinsiyet ve hastanede kalış süresi

ortalamaları ve karşılaştırılması .22

Tablo 7: Hastaların etiyolojilerine göre dağılımı.22

Tablo 8: Hastaların CTP skoruna göre etiyolojik olarak dağılımı .23

Tablo 9: CTP skorlarıyla sirozdaki karaciğerin segmental boyut değişikliklerinin cutoff

değerleri.24

x

İlgili Kaynaklar







single.php