Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

1. GİRİŞ
Siroz hastalıklara bağlı ölümler sıralamasında onikinci sıradaki ölüm nedenidir (1) Siroz diğer kronik karaciğer hastalıkları tipleriyle beraber 1994den beri Amerika Birleşik devletlerindeki en sık ölüm nedenleri arasında 10. sıradadır. (2) National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC)den alınan verilere göre 2002 de bu tip hastalıklar 27,257 ölüme neden olmuştur. Yine aynı kaynağa göre 1976-1980 aralığında siroz ve diğer tip kronik karaciğer hastalıklarının prevelansı 400000 hasta düzeyindedir. NDDIC 1990-1992 aralığında kronik karaciğer hastalığı sebepli disabilitenin 130,000 ve 2002 yılındaki hospitalizasyonun da 421,000 olduğunu rapor etmişlerdir. (2)Dünya sağlık örgütü dünya çapındaki ölümlerin % 1.1inden sirozun sorumlu olduğunu rapor etmiştir. Siroz Hepatosellüler CA (HCC)nin de prekürsörü kabul edilmesi yönüyle de oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Her yıl ülkelerin sağlık harcamalarında varlığı, sebep olduğu komplikasyonları ve sonuç olarak ortaya çıkardığı HCC gibi durumlarla önemli düzeyde ekonomik maliyete neden olmaktadır.
Sirozun tanısı karaciğer biyopsisi veya klinik, laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile konur. Biyopsi en kesin tanı yöntemidir. (3) Klinikte biyopsi yoksa, klinik tanı; Portal hipertansiyon diğer nedenleri olmadan endoskopi ile saptanmış özefagus varisi, abdominal USG ve fizik muayene ile saptanmış splenomegali, asit ve laboratuvar da bozulmuş karaciğer fonksiyon testleri ve pıhtılaşma profili, USG veya Tomografi kriterlerine göre yapılabilir. (4,5)
Sirozun klinik ağırlığının ortaya konmasında Child-Turcotte-Pugh (CTP) Sınıflamasından faydalanmaktayız. Child-Turcotte-Pugh (CTP) Sınıflamasında (CTP) skorunun hesaplanmasında asit, ensefalopati, total bilirübin düzeyi, albümin düzeyi ve PTZ uzama süresi (INR değeri) hesaplanarak buna karşılık gelen puan dereceleri toplanır (6).
Sirozun seyri sırasında karaciğer segmentlerinin perfüzyonundabirçok değişiklik olur. Örneğin kaudat lob boyutu artarken sağ lob boyutu ve sol lobun medial segment boyutu azalır. Sol lob medial segment boyutu azalınca periportal mesafedeki yağ oranı artar.
Bu çalışmanın amacı siroz hastalarının klinik ağırlığını ortaya koymak için CTP skorlaması ile bu hastaların Trifazik Bilgisayarlı Tomografi görüntülerindeki kaudatlobsağlob oranı, modifiye kaudatlob-sağ lob oranı veya periportal mesafenin ilişkisini ortaya koymaktır.
112. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tanı
siroz
tanısı
karaciğer
hasta
klinik


12. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ
Siroz hastalıklara bağlı ölümler sıralamasında onikinci sıradaki ölüm nedenidir (1) Siroz diğer kronik karaciğer hastalıkları tipleriyle beraber 1994den beri Amerika Birleşik devletlerindeki en sık ölüm nedenleri arasında 10. sıradadır. (2) National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC)den alınan verilere göre 2002 de bu tip hastalıklar 27,257 ölüme neden olmuştur. Yine aynı kaynağa göre 1976-1980 aralığında siroz ve diğer tip kronik karaciğer hastalıklarının prevelansı 400000 hasta düzeyindedir. NDDIC 1990-1992 aralığında kronik karaciğer hastalığı sebepli disabilitenin 130,000 ve 2002 yılındaki hospitalizasyonun da 421,000 olduğunu rapor etmişlerdir. (2)Dünya sağlık örgütü dünya çapındaki ölümlerin % 1.1inden sirozun sorumlu olduğunu rapor etmiştir. Siroz Hepatosellüler CA (HCC)nin de prekürsörü kabul edilmesi yönüyle de oldukça önemli bir sağlık sorunudur. Her yıl ülkelerin sağlık harcamalarında varlığı, sebep olduğu komplikasyonları ve sonuç olarak ortaya çıkardığı HCC gibi durumlarla önemli düzeyde ekonomik maliyete neden olmaktadır.
Sirozun tanısı karaciğer biyopsisi veya klinik, laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile konur. Biyopsi en kesin tanı yöntemidir. (3) Klinikte biyopsi yoksa, klinik tanı; Portal hipertansiyon diğer nedenleri olmadan endoskopi ile saptanmış özefagus varisi, abdominal USG ve fizik muayene ile saptanmış splenomegali, asit ve laboratuvar da bozulmuş karaciğer fonksiyon testleri ve pıhtılaşma profili, USG veya Tomografi kriterlerine göre yapılabilir. (4,5)
Sirozun klinik ağırlığının ortaya konmasında Child-Turcotte-Pugh (CTP) Sınıflamasından faydalanmaktayız. Child-Turcotte-Pugh (CTP) Sınıflamasında (CTP) skorunun hesaplanmasında asit, ensefalopati, total bilirübin düzeyi, albümin düzeyi ve PTZ uzama süresi (INR değeri) hesaplanarak buna karşılık gelen puan dereceleri toplanır (6).
Sirozun seyri sırasında karaciğer segmentlerinin perfüzyonundabirçok değişiklik olur. Örneğin kaudat lob boyutu artarken sağ lob boyutu ve sol lobun medial segment boyutu azalır. Sol lob medial segment boyutu azalınca periportal mesafedeki yağ oranı artar.
Bu çalışmanın amacı siroz hastalarının klinik ağırlığını ortaya koymak için CTP skorlaması ile bu hastaların Trifazik Bilgisayarlı Tomografi görüntülerindeki kaudatlobsağlob oranı, modifiye kaudatlob-sağ lob oranı veya periportal mesafenin ilişkisini ortaya koymaktır.
1

İlgili Kaynaklarsingle.php