Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Karaciğerin Fonksiyonları
Karaciğer 1200-1500 gram ağırlığında olup vücudun en büyük parankimatöz organı olup başlıca 4 ayrı yapı elemanından oluşur.Bunlar hepatositler, safra sistemi, damarlar ve bağ dokusudur (7). Karaciğer esas hücreleri olan hepatositler, birçok sistemin yürütülmesinden sorumludur. Safra sistemi ise hepatositler arasında safra kanalikülleri olarak başlar ve duodenumda ampulla vaterde sonlanır.
Karaciğer birçok önemli fonksiyona sahiptir ve başlıcaları şunlardır; (8).
1. Safra yapımı 2. Karbonhidratların depolanması ve salınması 3. Üre yapımı 4. Yağ ve Kolesterol metabolizmasının düzenlenmesindeki fonksiyonlar 5. Plazma proteinlerinin yapılması 6. Bazı polipeptit hormonların inaktivasyonu 7. Sürrenal korteks ve gonad hormonlarının reduksiyon ve konjugasyonu 8. 25-hidroksikolekalsiferolün sentezi 9. Birçok ilaç ve toksinin detoksifikasyonu
2.2. Topografik Anatomi
Karaciğerin normal boyut ve şeklinin birçok varyasyonu mevcuttur. Karaciğer iki lob ve sekiz segmentte ayrılır. Sağ lob çoğu kez sol lobdan daha büyüktür. Sıklıkla kadınlarda görülen riedel lobu sağ lobun kaudal bir uzanımıdır. Ender görülen bir varyasyon olmakla birlikte klinik önemi hepatomegali ile karıştırılmasıdır. Sol lobun şekli ve boyutu oldukça değişkendir. Orta hatta doğru değişik derecede uzanım göstermekte ve bazen karın sol yan duvarına kadar uzanabilir. Karaciğer sağ lobun altında önden arkaya doğru kolonun hepatik fleksurası ve sağ böbrek bulunur. Bu yapıların medialinde safra kesesi ve arkada duodenum yer alır. Sol lobun alt yüzüne midenin küçük kurvaturu ve ön duvarı komşudur. Karaciğerin
213. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaciğer metastazlarında dinamik trifazik spiral bilgisayarlı tomografik incelemenin tanı değeri - Sayfa 21
Hepatositler kare şeklindedir. Sinüzoidler endotelyal hücreler ile döşelidir. Sinüzoidler ve endotelyal hücreler arasında karaciğerin hepatik sistemini birbirine bağlayan disse aralığı olarak adlandırılan, ekstraseminer bir boşluk vardır. Sinüzoidler partal veninlerden başlar ve hepatik veninlerde sonlanır. Ancak terminal hepatik arteriollerde sinüzoidlerin içine girmektedir. Böylece sinüzoidal ka...
Karaciğer kist hidatiklerinde 64 kesitli BT bulguları:US ile karşılaştırmalı bir çalışma - Sayfa 12
4 2.1.3. Topografik Anatomi: Karaciğer üst abdomenin büyük kısmını dolduran kapsül ile çevrilidir (glisson kapsülü) ve erişkindeki en büyük visseral organ olup, yaklaşık 1500 gram ağırlığındadır. Normal boyut ve şeklinin birçok varyasyonu mevcuttur. Karaciğer iki lob ve sekiz segmente ayrılır. Sağ lob çoğu kez sol lobdan daha büyüktür. Sıklıkla kadınlarda görülen riedel lobu sağ lobun kaudal bir ...
Karaciğer Kitlelerinin Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi ile - Sayfa 17
2.1.3. Topografik Anatomi: Karaciğer üst abdomenin büyük kısmını dolduran kapsül ile çevrili (glisson kapsülü) ve erişkindeki en büyük visseral organ olup, yaklaşık 1500 gram ağırlığındadır. Normal boyut ve şeklinin bir çok varyasyonu mevcuttur. Karaciğer iki lob ve sekiz segmentte ayrılır. Sağ lob çoğu kez sol lobdan daha büyüktür. Sıklıkla kadınlarda görülen riedel lobu sağ lobun kaudal bir uzan...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

orta
hepatik
ayrı
karaciğer
safra
bulunur


13. SAYFA ICERIGI

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Karaciğerin Fonksiyonları
Karaciğer 1200-1500 gram ağırlığında olup vücudun en büyük parankimatöz organı olup başlıca 4 ayrı yapı elemanından oluşur.Bunlar hepatositler, safra sistemi, damarlar ve bağ dokusudur (7). Karaciğer esas hücreleri olan hepatositler, birçok sistemin yürütülmesinden sorumludur. Safra sistemi ise hepatositler arasında safra kanalikülleri olarak başlar ve duodenumda ampulla vaterde sonlanır.
Karaciğer birçok önemli fonksiyona sahiptir ve başlıcaları şunlardır; (8).
1. Safra yapımı 2. Karbonhidratların depolanması ve salınması 3. Üre yapımı 4. Yağ ve Kolesterol metabolizmasının düzenlenmesindeki fonksiyonlar 5. Plazma proteinlerinin yapılması 6. Bazı polipeptit hormonların inaktivasyonu 7. Sürrenal korteks ve gonad hormonlarının reduksiyon ve konjugasyonu 8. 25-hidroksikolekalsiferolün sentezi 9. Birçok ilaç ve toksinin detoksifikasyonu
2.2. Topografik Anatomi
Karaciğerin normal boyut ve şeklinin birçok varyasyonu mevcuttur. Karaciğer iki lob ve sekiz segmentte ayrılır. Sağ lob çoğu kez sol lobdan daha büyüktür. Sıklıkla kadınlarda görülen riedel lobu sağ lobun kaudal bir uzanımıdır. Ender görülen bir varyasyon olmakla birlikte klinik önemi hepatomegali ile karıştırılmasıdır. Sol lobun şekli ve boyutu oldukça değişkendir. Orta hatta doğru değişik derecede uzanım göstermekte ve bazen karın sol yan duvarına kadar uzanabilir. Karaciğer sağ lobun altında önden arkaya doğru kolonun hepatik fleksurası ve sağ böbrek bulunur. Bu yapıların medialinde safra kesesi ve arkada duodenum yer alır. Sol lobun alt yüzüne midenin küçük kurvaturu ve ön duvarı komşudur. Karaciğerin
2

İlgili Kaynaklarsingle.php