Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

üst yüzü sağ akciğerin ve karın ön duvarının altındadır. Sol lob ise kısmen kalbin ve sol akciğerin altındadır. Vena kava inferior fossası, safra kesesi fossası ve diyafragma ile direkt teması olan çıplak alan (Bare area) dışında, karaciğer periton ile sınırlıdır (9,10).

2.3. Karaciğerin Segmental Anatomisi

Karaciğerin geleneksel anatomik bölümleri, visseral yüzündekiH şeklinde external işaretlere dayanır.H nin lateral bacağı, safra kesesi fossası ile V.C.İ sulkusu arasını birleştiren çizgi tarafından oluşturulur.H nin medial bacağını ligamentum venosumun fissürü oluşturur.H nin yatay çizgisini porta hepatis oluşturur. Böylece sağ lob falsiform ligament ve ligamentum teres ile ligamentum venözüm fissürlerin solunda kalır. Kuadrat lob, porta hepatisin önünde kese fossası ile ligamentum teres fissürü arasındadır. Kaudat lob, karaciğerin viseral yüzünde V.C.İ. sulkusu ile ligamentum venosum fissürü arasındadır. Karaciğerin sağ ve sol lobundan ayrı bir yapı olarak düşünülmelidir. Her bir lobdan da vasküler olarak kanlandığı gibi venöz drenajı birçok küçük venler tarafından direkt olarak V.C.İa olur. Bu farklı anatomik durum nedeniyle bazı diffüz parankim hastalıklarında bu lob rölatif olarak korunur. Kaudat lobun uzantısı ana portal ven bifürkasyonunun hemen üstüne lokalizedir. Ligamentum venosum kaudat lobu, önündeki sol lob lateral segmentinden ayırır.
Karaciğer iki lob ve 8 segmentten oluşmaktadır. 1957 yılında Goldsmith ve Woodburne hepatik venlerin dağılımını temel alarak karaciğerde segmental anatomiyi açıklamışlardır. Tablo 1de Karaciğerin segmentlerinin hepatik venlere göre ayrımı gösterilmektedir.

Tablo 1: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Goldsmith-Woodburne)

Orta hepatik ven

Sağ ve sol lobları birbirinden ayırır

Sağ hepatik ven

Sağ lobu anterior ve posterior seğmentlere ayırır

Sol hepatik ven

Sol lobu lateral ve medial seğmentlere ayırır

Kaudat lob ayrı bir segment olarak kabul edilmiştir.

Daha sonra Fransız araştırmacı Couinaud, portal dalları ve hepatik venleri temel alarak Avrupalı bilim adamlarınca büyük rağbet gören yeni bir segmental tanımlama yapmıştır. Tablo 2de Couinaud tarafından yapılan segmental tanımlama gösterilmiştir.

314. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaciğer metastazlarında dinamik trifazik spiral bilgisayarlı tomografik incelemenin tanı değeri - Sayfa 22
ligoment ve ligamentum teres ile ligamentüm venözüm fissürlerin solunda kalır. Kuadrat lob, porta hepatisin önünde kese fossası ile ligamentum teres fıssürü arasındadır. Kaudat lob, karaciğerin viseral yüzünde V.C.İ. sulkusu ile ligamentüm venosum fıssürü arasındadır. Karaciğerin sağ ve sol lobundan ayrı bir yapı olarak düşünülmelidir. Her bir lobdan da vasküler olarak kanlandığı gibi venöz dren...
Karaciğer kist hidatiklerinde 64 kesitli BT bulguları:US ile karşılaştırmalı bir çalışma - Sayfa 12
4 2.1.3. Topografik Anatomi: Karaciğer üst abdomenin büyük kısmını dolduran kapsül ile çevrilidir (glisson kapsülü) ve erişkindeki en büyük visseral organ olup, yaklaşık 1500 gram ağırlığındadır. Normal boyut ve şeklinin birçok varyasyonu mevcuttur. Karaciğer iki lob ve sekiz segmente ayrılır. Sağ lob çoğu kez sol lobdan daha büyüktür. Sıklıkla kadınlarda görülen riedel lobu sağ lobun kaudal bir ...
Karaciğer Kitlelerinin Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi ile - Sayfa 17
2.1.3. Topografik Anatomi: Karaciğer üst abdomenin büyük kısmını dolduran kapsül ile çevrili (glisson kapsülü) ve erişkindeki en büyük visseral organ olup, yaklaşık 1500 gram ağırlığındadır. Normal boyut ve şeklinin bir çok varyasyonu mevcuttur. Karaciğer iki lob ve sekiz segmentte ayrılır. Sağ lob çoğu kez sol lobdan daha büyüktür. Sıklıkla kadınlarda görülen riedel lobu sağ lobun kaudal bir uzan...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaudat
orta
segment
ayrı
hepatik
lateral


14. SAYFA ICERIGI

üst yüzü sağ akciğerin ve karın ön duvarının altındadır. Sol lob ise kısmen kalbin ve sol akciğerin altındadır. Vena kava inferior fossası, safra kesesi fossası ve diyafragma ile direkt teması olan çıplak alan (Bare area) dışında, karaciğer periton ile sınırlıdır (9,10).

2.3. Karaciğerin Segmental Anatomisi

Karaciğerin geleneksel anatomik bölümleri, visseral yüzündekiH şeklinde external işaretlere dayanır.H nin lateral bacağı, safra kesesi fossası ile V.C.İ sulkusu arasını birleştiren çizgi tarafından oluşturulur.H nin medial bacağını ligamentum venosumun fissürü oluşturur.H nin yatay çizgisini porta hepatis oluşturur. Böylece sağ lob falsiform ligament ve ligamentum teres ile ligamentum venözüm fissürlerin solunda kalır. Kuadrat lob, porta hepatisin önünde kese fossası ile ligamentum teres fissürü arasındadır. Kaudat lob, karaciğerin viseral yüzünde V.C.İ. sulkusu ile ligamentum venosum fissürü arasındadır. Karaciğerin sağ ve sol lobundan ayrı bir yapı olarak düşünülmelidir. Her bir lobdan da vasküler olarak kanlandığı gibi venöz drenajı birçok küçük venler tarafından direkt olarak V.C.İa olur. Bu farklı anatomik durum nedeniyle bazı diffüz parankim hastalıklarında bu lob rölatif olarak korunur. Kaudat lobun uzantısı ana portal ven bifürkasyonunun hemen üstüne lokalizedir. Ligamentum venosum kaudat lobu, önündeki sol lob lateral segmentinden ayırır.
Karaciğer iki lob ve 8 segmentten oluşmaktadır. 1957 yılında Goldsmith ve Woodburne hepatik venlerin dağılımını temel alarak karaciğerde segmental anatomiyi açıklamışlardır. Tablo 1de Karaciğerin segmentlerinin hepatik venlere göre ayrımı gösterilmektedir.

Tablo 1: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Goldsmith-Woodburne)

Orta hepatik ven

Sağ ve sol lobları birbirinden ayırır

Sağ hepatik ven

Sağ lobu anterior ve posterior seğmentlere ayırır

Sol hepatik ven

Sol lobu lateral ve medial seğmentlere ayırır

Kaudat lob ayrı bir segment olarak kabul edilmiştir.

Daha sonra Fransız araştırmacı Couinaud, portal dalları ve hepatik venleri temel alarak Avrupalı bilim adamlarınca büyük rağbet gören yeni bir segmental tanımlama yapmıştır. Tablo 2de Couinaud tarafından yapılan segmental tanımlama gösterilmiştir.

3

İlgili Kaynaklarsingle.php