Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Tablo 2: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Couinaud)

Orta hepatik ven

Sağ ve sol lobu birbirinden ayırır

Sağ hepatik ven

Sağ lobu medial ve lateral sektörlere ayırır

Sol hepatik ven

Sol lobu lateral ve medial sektörlere ayırır

Her sektör ise sağ ve sol portal dallar kullanılarak hayali bir transvers çizgi ile anterior ve posterior segmentlere ayrılır. Bu 8 segment ön bakı açısından saat yönünde, kranio-kaudal açıdan IVCdan başlayarak ters saat yönünde numaralandırılmıştır. Goldsmith ve Woodburneün yapmış olduğu tanımlamada segmentler, Couinaud sınıflamasında sektörlere karşı gelmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir gerçek ise, Amerikan literatürünün in vivo gerçeklere, Fransız literatürünün ise kadavra gerçeğine dayanmış olmasıdır. Daha sonra Bismuth adlı araştırmacı bu iki tanımlamayı birleştirerek, dört segmenti sağ ve sol portal ven dallarıyla süperior ve inferior segmentlere ayırmıştır.
Şekil 1 ve Tablo 3, bu üç tanımlama ve birbirlerine karşı gelen anatomik segmentleri göstermektedir.

Şekil 1: Karaciğer anatomik segmentleri 415. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaciğer kist hidatiklerinde 64 kesitli BT bulguları:US ile karşılaştırmalı bir çalışma - Sayfa 13
5 Tablo 1: Karaciğer segmentlerinin hepatik venlere göre ayrımı (Goldsmith-Woodburne) Orta hepatik ven Sağ ve sol lobu birbirinden ayırır Sol hepatik ven Sol lobu lateral ve medial segmentlere ayırır Sağ hepatik ven Sağ lobu anterior ve posterior segmentlere ayırır Kaudat lob ayrı bir segment olarak kabul edilmiştir Tablo 2: Karaciğer segmentlerinin hepatik venlere göre ayrımı (Couinaud) Ort...
Karaciğer metastazlarında dinamik trifazik spiral bilgisayarlı tomografik incelemenin tanı değeri - Sayfa 23
Daha sonra Fransız araştırmacı Couinaud, partal dalları ve hepatik venleri temel alarak, Avrupalı bilim adamlarınca büyük rağbet gören yeni bir segmental tanımlama yapmıştır. Tablo il: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayırımı (Couinaud) Orta hepatik ven Sağ ve sol lobu birbirinden ayırır. Sağ hepatik ven Sağ lobu medial ve lateral sektörlere ayırır. Sol hepatik ven ...
Karaciğer Kitlelerinin Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi ile - Sayfa 18
Karaciğer iki lob ve 8 segmentten oluşmaktadır. 1957 yılında Goldsmith ve Woodburne hepatik venlerin dağılımını temel alarak karaciğerde segmental anatomiyi açıklamışlardır (Tablo1). Tablo 1. Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Goldsmith-Woodburne) Orta hepatik ven Sağ ve sol lobları birbirinden ayırır. Sağ hepatik ven Sağ lobu anterior ve posterior seğmentle...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
segment
posterior
anterior
lateral
medial


15. SAYFA ICERIGI

Tablo 2: Karaciğer Segmentlerinin Hepatik Venlere Göre Ayrımı (Couinaud)

Orta hepatik ven

Sağ ve sol lobu birbirinden ayırır

Sağ hepatik ven

Sağ lobu medial ve lateral sektörlere ayırır

Sol hepatik ven

Sol lobu lateral ve medial sektörlere ayırır

Her sektör ise sağ ve sol portal dallar kullanılarak hayali bir transvers çizgi ile anterior ve posterior segmentlere ayrılır. Bu 8 segment ön bakı açısından saat yönünde, kranio-kaudal açıdan IVCdan başlayarak ters saat yönünde numaralandırılmıştır. Goldsmith ve Woodburneün yapmış olduğu tanımlamada segmentler, Couinaud sınıflamasında sektörlere karşı gelmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken bir gerçek ise, Amerikan literatürünün in vivo gerçeklere, Fransız literatürünün ise kadavra gerçeğine dayanmış olmasıdır. Daha sonra Bismuth adlı araştırmacı bu iki tanımlamayı birleştirerek, dört segmenti sağ ve sol portal ven dallarıyla süperior ve inferior segmentlere ayırmıştır.
Şekil 1 ve Tablo 3, bu üç tanımlama ve birbirlerine karşı gelen anatomik segmentleri göstermektedir.

Şekil 1: Karaciğer anatomik segmentleri 4

İlgili Kaynaklarsingle.php