Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Tablo 3: Karaciğer Segmentleri ve Terminolojik Tanımlanması

Anatomik subsegmenler

Couinaud

Terminoloji

Bismuth

Goldsmith -Woodburne

Kaudat lob Sol lateral superior Subseg Sol lateral inferior Subseg Sol medialsubsegment
Sağ anterior inferior subseg
Sağ anterior superior subseg
Sağ posterior inferior Subseg Sağ posterior superior subseg

I I Kaudat lob
II II Sol lateral Segment
III III Sol lateral Segment
IV IVa, Sol medial süperior segment IVb, Sağ anterior inferior inferior Subseg
V V Sağ anterior Segment
VIII VIII Sağ anterior Segment
VI VI Sağ posterior segment
VII VII Sağ posterior segment

Şekil 2de Bistmuth sitemine göre karaciğer segmentleri tomografi görüntüleri üzerinde karşılıkları renklendirilmiş şekilde görülmektedir.

516. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaciğer Kitlelerinin Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi ile - Sayfa 20
Tablo 3. Karaciğer Segmentleri ve Terminolojik Tanımlanması. Anatomik subsegmenler Couinaud Terminoloji Bismuth Goldsmith Woodburne - Kaudat lob I I Kaudat lob Sol lateral superior subseg II II Sol segment lateral Sol lateral inferior subseg III III Sol segment lateral Sol medial subsegment IV IVa, Sol süperior segment IVb, inferior ...
İki fazlı dinamik inkremental bilgisayarlı tomografi tekniğinin hepatik tümörlerin (metastaz, hemanjiom ve hepatosellüler karsinom) ayırıcı tanısındaki değeri - Sayfa 11
tis, safra kesesi çukuru ve IVC çukurudur. Sağ lob, sol loba oranla 6 kat daha büyüktür. Bazen sağ lobda, konjenital bir anomali olarak, ön' kısımda krista iliyakaya kadar.u~anan Riedel lobu görülür (Resim 2). Tablo I:Karaciğer Segmentleri ve Terminolojik Tanımlaması Anatomik subsegmentler Terminoloji Couinaud Bismuth Goldsmith ve Woodburne =============================================...
Karaciğer metastazlarında dinamik trifazik spiral bilgisayarlı tomografik incelemenin tanı değeri - Sayfa 24
Tablo 111: Karaciğer Segmentleri Ve Terminolojik Tanımlaması Anatomik subsegmentler Terminoloji Couinaud Bismuth Goldsmith- Woodburne Kaudat lob 1 1 Kaudat lob Sol lateral superior subseg il il Sol lateral segment Sol lateral inferior subseg ili ili Sol lateral segment Sağ medial subsegment iV ıva, IVb Sol medial segment Sağ anterior inferior subseg ...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
medial
segment
posterior
kaudat
lateral


16. SAYFA ICERIGI

Tablo 3: Karaciğer Segmentleri ve Terminolojik Tanımlanması

Anatomik subsegmenler

Couinaud

Terminoloji

Bismuth

Goldsmith -Woodburne

Kaudat lob Sol lateral superior Subseg Sol lateral inferior Subseg Sol medialsubsegment
Sağ anterior inferior subseg
Sağ anterior superior subseg
Sağ posterior inferior Subseg Sağ posterior superior subseg

I I Kaudat lob
II II Sol lateral Segment
III III Sol lateral Segment
IV IVa, Sol medial süperior segment IVb, Sağ anterior inferior inferior Subseg
V V Sağ anterior Segment
VIII VIII Sağ anterior Segment
VI VI Sağ posterior segment
VII VII Sağ posterior segment

Şekil 2de Bistmuth sitemine göre karaciğer segmentleri tomografi görüntüleri üzerinde karşılıkları renklendirilmiş şekilde görülmektedir.

5

İlgili Kaynaklarsingle.php