Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Şekil 2: Bistmuth sistemine göre KCin segmental anatomisi.
2.4. Vasküler Anatomi
Portal venöz sistem, karaciğerin kesitsel planlarının ayrımında önemli bir belirleyicidir. Ana portal ven, hepatoduodenal ligament içinde seyrederek yukarı ve hafifçe arkaya doğru, portahepatisin sağında uzanmaktadır. Portahepatiste, IVCnın ön yüzeyine yakın komşulukta geçer. Daha sonra sağ (RPV) ve sol (LPV) portal venler olmak üzere iki dala ayrılır. RPV, LPVden geniş olup, anterior ve posterior olmak üzere iki dala ayrılır. Anterior dalı ön abdomen duvarına oldukça yakın ve paralel bir seyir göstermektedir. Diafragmaya
617. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaciğer Kitlelerinin Multidetektör Bilgisayarlı Tomografi ile - Sayfa 21
Şekil 2. Bistmuth sistemine göre KC’in segmental anatomisi. 2.1.5. Vasküler Anatomi: Portal venöz sistem, karaciğerin kesitsel planlarının ayrımında önemli bir belirleyicidir. Ana portal ven, hepatoduodenal ligament içinde seyrederek yukarı ve hafifçe arkaya doğru, portahepatisin sağında uzanmaktadır. Portahepatiste, IVC'nın ön yüzeyine yakın komşulukta geçer. Daha sonra sağ (RPV) ve sol (LPV) po...
Sağ lob canlı vericili karaciğer naklinde portal venöz dallanma anomalileri ve malatya yaklaşımı - Sayfa 12
tomografi venöz yapıların ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesini sağlayabilmektedir. (1,18) Portal ven anatomisi Klasik anatomik paternde ana portal ven karaciğer hilusunda sağ ve sol portal ven olarak ikiye ayrılır. Daha sonra sağ portal ven ön ve arka sektör dallarına sol portal ven ise segment II, III ve IV‟ü besleyen dallara ayrılır (15, 16, 17). Şekil 2. Normal portal ven anatomisi Kısaltma...
Karaciğer kist hidatiklerinde 64 kesitli BT bulguları:US ile karşılaştırmalı bir çalışma - Sayfa 15
7 Şekil 2: Bismuth sistemine göre karaciğerin segmental anatomisi 2.1.5. Vasküler Anatomi: Portal venöz sistem, karaciğerin kesitsel planlarının ayrımında önemli bir belirleyicidir. Ana portal ven, hepatoduodenal ligament içinde seyrederek yukarı ve hafifçe arkaya doğru, porta hepatisin sağında uzanmaktadır. Porta hepatiste, VKİ’nin ön yüzeyine yakın komşulukta geçer. Daha sonra sağ ve sol portal...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anterior
ayrılır
anatomi
portal
posterior
venler


17. SAYFA ICERIGI

Şekil 2: Bistmuth sistemine göre KCin segmental anatomisi.
2.4. Vasküler Anatomi
Portal venöz sistem, karaciğerin kesitsel planlarının ayrımında önemli bir belirleyicidir. Ana portal ven, hepatoduodenal ligament içinde seyrederek yukarı ve hafifçe arkaya doğru, portahepatisin sağında uzanmaktadır. Portahepatiste, IVCnın ön yüzeyine yakın komşulukta geçer. Daha sonra sağ (RPV) ve sol (LPV) portal venler olmak üzere iki dala ayrılır. RPV, LPVden geniş olup, anterior ve posterior olmak üzere iki dala ayrılır. Anterior dalı ön abdomen duvarına oldukça yakın ve paralel bir seyir göstermektedir. Diafragmaya
6

İlgili Kaynaklarsingle.php