Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

sonucu gelişen karmaşık bir olaydır(15). Bunlar başlıca parankim hücre hasarı, bunu takiben inflamasyon, hepatoselüler rejenerasyon ve ekstraselüler matriks oluşumunun uyarılmasıdır. Karaciğerin bu hasara karşı yanıtı geri dönüşlü olabilirken sirozda bu yanıt geri dönebilir bir süreç değildir. Bu oluşumda rol alan başlıca hücre nonparankimal karaciğer hücreleri adı verilen satellite hücrelerdir.
Dünyanın birçok ülkesinde önemli bir mortalite nedeni olan karaciğer sirozu, ABDde yapılan çalışmada 1996 yılında en sık ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer almaktadır(17).
Karaciğer sirozunda sınıflama farklı şekillerde yapılabilir(7). 1. Morfolojik olarak 3 grupta sınıflandırılır. Mikronodüler, makronodüler ve mikst tip. Mikronodüler sirozda nodüllerin büyüklüğü 1 cmnin altındadır. Alkolizm, malnutrisyon gibi karaciğer rejenerasyon kapasitesinin sınırlı olduğu durumlarda görülür. Şekil 3de mikronodüler sirozun makroskopik ve mikroskopik görünmleri gösterilmektedir.
Şekil 3: Mikronodüler siroz makroskopik görünüm ve fotomikrografik kesit Makronodüler sirozda ise nodüllerin büyüklüğü 1 cmnin üstünde ve değişen
boyuttadır. Bu tip sirozlara örnek olarak viral hepatit sonrası ve Wilson hastalığı ile oluşan siroz verilebilir. Şekil 4de makronodüler sirozun makroskopik ve mikroskopik görünümü gösterilmektedir.
819. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakıma yatırılan sirozlu olgularda prognozu belirleyen risk faktörleri - Sayfa 11
2.2. Siroz Siroz tanım olarak karaciğerde kronik bir hepatoselüler nekroz ve inflamasyon sürecini takiben diffüz fibrozis ile birlikte normal yapının kaybolarak, anormal nodüllerin oluşumudur.3 Sadece rejenerasyon nodüllerin ya da fibrozisin olması siroz varlığı için yeterli olmaz, mutlaka iki patolojik sürecin olması gerekir.3 Siroz terimi ilk kez 1826 yılında Laennec tarafından ortaya atılmıştı...
Sirotik hastalarda özafagus varislerin tespitinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile endoskopinin karşılaştırılması - Sayfa 14
2.GENEL BİLGİLER 2.1. Siroz Siroz, karaciğerde kronik bir hepatoselüler nekroz ve inflamasyon sürecini takiben geri dönüşümsüz olarak diffüz fibrozis ile birlikte normal yapının kaybolarak, anormal nodüllerin oluşumu olarak tanımlanır (7). Karaciğer sirozunda sınıflama farklı şekillerde yapılabilir (7,8). 1. Morfolojik özelliklerine göre sınıflama a) Mikronodüler tip: Mikronodüler sirozda nod...
Karaciğer sirozunda azotemik ve nonazotemik hastalarda renal hemodinamik değişikliklerin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 23
2.7. Siroz Siroz terimi ilk kez 1826 yılında Laennec tarafından ortaya atılmıştır. Eski Yunanca bir terim olan scirrhus, karaciğerin otopside görülen portakal kabuğu tanımlamak için kullanılmıştır (25). Siroz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından fibrozis ve normal karaciğer yapısının diffüz nodül yapısıyla yer değiştirdiği bir süreç olarak tanımlanmıştır (1). Anormal nodüler yapılar nedeniyle karaciğe...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karaciğer
hastalığı
mikronodüler
makronodüler
hepatit
nodüllerin


19. SAYFA ICERIGI

sonucu gelişen karmaşık bir olaydır(15). Bunlar başlıca parankim hücre hasarı, bunu takiben inflamasyon, hepatoselüler rejenerasyon ve ekstraselüler matriks oluşumunun uyarılmasıdır. Karaciğerin bu hasara karşı yanıtı geri dönüşlü olabilirken sirozda bu yanıt geri dönebilir bir süreç değildir. Bu oluşumda rol alan başlıca hücre nonparankimal karaciğer hücreleri adı verilen satellite hücrelerdir.
Dünyanın birçok ülkesinde önemli bir mortalite nedeni olan karaciğer sirozu, ABDde yapılan çalışmada 1996 yılında en sık ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer almaktadır(17).
Karaciğer sirozunda sınıflama farklı şekillerde yapılabilir(7). 1. Morfolojik olarak 3 grupta sınıflandırılır. Mikronodüler, makronodüler ve mikst tip. Mikronodüler sirozda nodüllerin büyüklüğü 1 cmnin altındadır. Alkolizm, malnutrisyon gibi karaciğer rejenerasyon kapasitesinin sınırlı olduğu durumlarda görülür. Şekil 3de mikronodüler sirozun makroskopik ve mikroskopik görünmleri gösterilmektedir.
Şekil 3: Mikronodüler siroz makroskopik görünüm ve fotomikrografik kesit Makronodüler sirozda ise nodüllerin büyüklüğü 1 cmnin üstünde ve değişen
boyuttadır. Bu tip sirozlara örnek olarak viral hepatit sonrası ve Wilson hastalığı ile oluşan siroz verilebilir. Şekil 4de makronodüler sirozun makroskopik ve mikroskopik görünümü gösterilmektedir.
8

İlgili Kaynaklarsingle.php