Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI
SİROZ OLGULARINDA DİNAMİK BT BULGULARININ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARIYLA İLİŞKİSİ
Dr. Bora KALAYCIOĞLU
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. L. Oktay ERDEM
ZONGULDAK 2009 ii2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Varikoselli olgularda spermiogram bulguları ile testis vasküleritesinin ilişkisi - Sayfa 1
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI VARİKOSELLİ OLGULARDA SPERMİOGRAM BULGULARI İLE TESTİS VASKÜLARİTESİNİN İLİŞKİSİ Dr. İsmail SEMİZ TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. C. Zuhal ERDEM ZONGULDAK 2011 ii ...
Varikoselli olgularda spermiogram bulguları ile testis vasküleritesinin ilişkisi - Sayfa 2
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI VARİKOSELLİ OLGULARDA SPERMİOGRAM BULGULARI İLE TESTİS VASKÜLARİTESİNİN İLİŞKİSİ Dr. İsmail SEMİZ TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. C. Zuhal ERDEM ZONGULDAK 2011 ii ...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
fakültesi
anabilim
dalı


2. SAYFA ICERIGI

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI
SİROZ OLGULARINDA DİNAMİK BT BULGULARININ KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARIYLA İLİŞKİSİ
Dr. Bora KALAYCIOĞLU
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. L. Oktay ERDEM
ZONGULDAK 2009 ii

İlgili Kaynaklarsingle.php