Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Şekil 4: Makronodüler siroz makroskopik görünüm ve histolojik kesit (trikrom boyası)
Mikst tip ise her iki morfolojik görünümün olması durumudur ve siroz olgularının çoğunluğunu oluşturur. Zaman içinde mikronodüler sirozların makronodüler forma dönüştüğü bildirilmiştir.
2. Fonksiyonel sınıflama. Aktif siroz ve inaktif siroz 3. Klinik evreye göre sınıflama. Kompanse siroz, dekompanse siroz 4. Etiyolojik sınıflama.
2.6.1. Karaciğer sirozunda etiyoloji (7).
Kronik hepatitler Hepatit B (HBV) Hepatit C (HCV) Oto-immün hepatit
İlaç ve toksinler Alkol İlaçlar (metil dopa, Arsenik, vinil klorür vb)
Kalıtsal metabolik nedenler Hemokromatozis Wilson hastalığı
920. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alkol dışı sebeplere bağlı karaciğer sirozu hastalarda Growth hormon, Somatomedin-C ve Hipotalamus Pitüiter Adrenal aks değerlendirilmesi - Sayfa 14
coğrafi farklılıklar alkol tüketiminin yaygınlığı ve viral enfeksiyon sıklığına bağlıdır (Sherlock S. 2002). 2.4. ETİYOLOJİ VE SINIFLAMA Karaciğer sirozunda sınıflama farklı şekillerde yapılabilir (Tözün N. 2007). 1.Morfolojik sınıflama; Morfolojik olarak üç grupta sınıflandırılır. Mikronodüler, makronodüler ve mikst tip. Mikronodüler sirozda nodüllerin büyüklüğü 1 cm’nin altındadır. Alkolizm ve...
Kronik viral hepatitlere bağlı hepatik fibrozda ve sirozda hepatik stellate hücre aktivasyonu ve yeni damar oluşumunun değerlendirilmesi - Sayfa 14
2.1.4. Sınıflama Karaciğer sirozu morfolojik özelliklerine, fonksiyonel durumuna, klinik evresine ve etiyolojisine göre sınıflandırılabilir. Klinik uygulamalarda; etiyolojik ve klinik evreye göre sınıflama daha çok kullanılmaktadır [7,10]. 2.1.4.1. Morfolojik sınıflama Morfolojik olarak ayrım mikronodüler, makronodüler ile mikro ve makro nodüllerin bir arada görüldüğü karışık (mikst) şekil olmak ü...
Sirozlu hastalarda hepatopulmoner sendrom sıklığının araştırılması - Sayfa 12
2.1.2. Sınıflandırma Karaciğer sirozu morfolojik ve etyolojik şeklinde sınıflandırılabilir. 1- Morfolojik Sınıflandırma A)Mikronodüler siroz B)Makronodüler siroz C) Mikst siroz A) Mikronodüler siroz: Alkolizm, malnütrisyon gibi karaciğerin rejenerasyon kapasitesinin sınırlı olduğu durumlarda görülen nodül boyutlarının 5 mm altında olduğu durumdur. B) Makronodüler siroz: Nodül boyutlarının 5 mm üs...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

makronodüler
sınıflama
mikst
hepatit
morfolojik
siroz


20. SAYFA ICERIGI

Şekil 4: Makronodüler siroz makroskopik görünüm ve histolojik kesit (trikrom boyası)
Mikst tip ise her iki morfolojik görünümün olması durumudur ve siroz olgularının çoğunluğunu oluşturur. Zaman içinde mikronodüler sirozların makronodüler forma dönüştüğü bildirilmiştir.
2. Fonksiyonel sınıflama. Aktif siroz ve inaktif siroz 3. Klinik evreye göre sınıflama. Kompanse siroz, dekompanse siroz 4. Etiyolojik sınıflama.
2.6.1. Karaciğer sirozunda etiyoloji (7).
Kronik hepatitler Hepatit B (HBV) Hepatit C (HCV) Oto-immün hepatit
İlaç ve toksinler Alkol İlaçlar (metil dopa, Arsenik, vinil klorür vb)
Kalıtsal metabolik nedenler Hemokromatozis Wilson hastalığı
9

İlgili Kaynaklarsingle.php