Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Alfa 1 antitripsin eksikliği Glikojen depo hastalığı Tirozinemi, galaktozemi Abetalipoprotenemi Bilier sirozlar Primer bilier siroz Sekonder bilier siroz Primer sklerozan Kolanjit Diğer kolestatik hastalıklar (Caroli hastalığı vb) Venöz obstrüksiyonlar Veno-okluzif hastalık Budd-Chiari sendromu Konjenital web lezyonu Kardiyovaskuler nedenler Sağ kalp yetmezliği Konstriktif perikardit Triküspit yetmeziği Diğer nedenler Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı Kriptojenik siroz İntestinal cerrahi, jejunoileal by-pass
2.6.2. Epidemiyoloji
Hastalığın nedeni özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerikada daha çok aşırı alkol kullanımı olarak karşımıza çıkmakta iken dünyanın diğer bölgelerinde önemli bir sağlık problemi olan viral hepatitlerin seyri sırasında ortaya çıkmaktadır (3). Ülkemizde karaciğer sirozunun en önemli nedenleri hepatit B ve hepatit C virüs enfeksiyonlarıdır bunu alkol ve diğer nedenler izlemektedir (3). Non alkolik steatohepatit siroza neden olabilir (3). Tüm klinik ve laboratuvar araştırmalarına rağmen sirozun kesin bir nedeninin ortaya konulamadığı grub idiopatik yada kriptojenik siroz olarak adlandırabilir (3).
1021. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakıma yatırılan sirozlu olgularda prognozu belirleyen risk faktörleri - Sayfa 12
Karaciğer sirozunda etyoloji:1 -Kronik hepatitler Hepatit B Hepatit C Oto-immün hepatit -İlaç ve toksinler Alkol İlaçlar (metil dopa, Arsenik, vinil klorür vb) -Kalıtsal metabolik nedenler Hemokromatozis Wilson hastalığı Alfa 1 antitripsin eksikliği Glikojen depo hastalığı Tirozinemi, galaktozemi Abetalipoprotenemi -Bilier sirozlar Primer bilier siroz Sekonder bilier siroz Primer sklerozan Kolanji...
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde 2007 yılında yapılan ardışık karaciğer nakli olgularında total hepatektomi materyalinde immun yanıt yönünden STATs, IL-6, IL-10 çalışması ve bunların prognozla ilişkisi - Sayfa 21
A-NEDENİ KANITLANMIŞ OLANLAR 1-Kronik hepatitler a. Viral hepatitler(B,C,D) b.Otoimmün hepatitler 2-Alkol 3-Biliyer hastalıklar a. Primer bilier siroz b. Primer sklerozan kolanjit c. Sekonder bilier siroz 4- Kalıtsal metabolik hastalıklar a. Hemokromatozis b. Wilson hastalığı c.Alfa-1 antitripsin eksikliği d. Kistik fibrozis e. Glikojen depo hastalıkları f. Galaktozemi g.Herediter tirozinemi h....
Sirotik hastalarda özafagus varislerin tespitinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile endoskopinin karşılaştırılması - Sayfa 15
Asit ve/veya sarılığın ortaya çıktığı olgular dekompanse siroz, eğer bu bulgular yoksa kompanse siroz olarak tanımlanır. 2.2. Karaciğer Sirozunda Etiyoloji (8) Kronik hepatitler • Hepatit B virüsü (HBV) • Hepatit C virüsü (HCV) • Oto-immün hepatit İlaç ve toksinler • Alkol • İlaçlar (metil dopa, Arsenik, vinil klorür vb) Kalıtsal metabolik nedenler • Hemokromatozis • Wilson hastalığı • Alfa 1...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alkol
hastalığı
hepatit
primer
siroz
hastalıklar


21. SAYFA ICERIGI

Alfa 1 antitripsin eksikliği Glikojen depo hastalığı Tirozinemi, galaktozemi Abetalipoprotenemi Bilier sirozlar Primer bilier siroz Sekonder bilier siroz Primer sklerozan Kolanjit Diğer kolestatik hastalıklar (Caroli hastalığı vb) Venöz obstrüksiyonlar Veno-okluzif hastalık Budd-Chiari sendromu Konjenital web lezyonu Kardiyovaskuler nedenler Sağ kalp yetmezliği Konstriktif perikardit Triküspit yetmeziği Diğer nedenler Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı Kriptojenik siroz İntestinal cerrahi, jejunoileal by-pass
2.6.2. Epidemiyoloji
Hastalığın nedeni özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerikada daha çok aşırı alkol kullanımı olarak karşımıza çıkmakta iken dünyanın diğer bölgelerinde önemli bir sağlık problemi olan viral hepatitlerin seyri sırasında ortaya çıkmaktadır (3). Ülkemizde karaciğer sirozunun en önemli nedenleri hepatit B ve hepatit C virüs enfeksiyonlarıdır bunu alkol ve diğer nedenler izlemektedir (3). Non alkolik steatohepatit siroza neden olabilir (3). Tüm klinik ve laboratuvar araştırmalarına rağmen sirozun kesin bir nedeninin ortaya konulamadığı grub idiopatik yada kriptojenik siroz olarak adlandırabilir (3).
10

İlgili Kaynaklarsingle.php