Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

2.6.3. Siroz Patoloji-Patogenez
Siroz yaygın bir karaciğer hastalığıdır, ancak lezyonlar simetrik ve homojen değildir. Erken dönemde yağlanma, inflamatuar eksudasyon ve ödem karaciğeri büyütebilir. İnflamasyona yanıt olarak bölgeye gelen ve uyarılarak aktif hale geçen lenfositler, monositler ve kupffer hücrelerinden de kollajen yapımını arttırarak fibrosizin oluşumuna neden olan maddeler salgılarlar (7).
Sonuç olarak artan kollajen yapımı ve fibroz bantların oluşumu sonucu karaciğerin normal yapısı bozulur. Parankim hücrelerinin süregen yıkım ve onarımı karaciğerin bozulmuş olan anatomik yapısı içerisinde değişik büyüklükte nodüller oluşmaya başlar. Nodüller içerisinde adacıklar halini almış olan hepatositlerin portal venden gelen kanla perfüzyonu, portal venden gelen kanın sinüzoidleri geçemeyip hepatik vene by-pass olması nedeniyle bozulmuştur. İşte bu dolaşım bozukluğu da var olan patolojinin daha da artmasına ve hepatosit hasarının daha da ilerlemesine neden olmaktadır.
İleri evrelerde akut inflamatuar reaksiyonun kaybolması ve fibroz dokunun artıp karaciğerin büzüşmesi nedeniyle karaciğerin boyutu küçülür. Hastalığın ileri ve erken dönemleri arasında ise daha çok sağ lob küçülürken, sol lob ve kaudat lob büyük kalabilir.
Karaciğerin yüzeyi nodüller nedeniyle düzensiz şekil almıştır. Neticede normal parankimal yapı, fibroz bantlarla çevrili nodüler bir yapı haline dönüşür (7) .
2.6.4. Sirozda görüntüleme ile ortaya konabilecek morfolojik değişilikler
Sirozdaki morfolojik değişilikler, kaudat lobun ve sol lob lateral segmentin büyümesi ve sağ lobun (özellikle anterior segment) atrofisini içerir. Bu ölçümlerin sirozun tanısındaki değeri bazı raporlarda ortaya konmuştur. Özellikle kaudat lob transvers boyutu ve sağ lob genişliği oranı önemsenmiştir (kaudatlob-sağ lob oranı)(18) . Ultrasonla ve BT ile kaudat lobun çoklu ölçümlü boyutlarının indeksi (19) ve karaciğerin tüm segmentlerinin MR veya BT görüntülerinin kesit alanlarıyla hesaplanan volümetrik analizlerinin (20,21) sirozun tanısında ve klinik ağırlığının ortaya konmasında anlam taşıdığı ortaya konmuştur.
Son zamanlarda Lafortune ve ark.karaciğer sol lob medial segmentin boyutunun azalmasının US incelemesi ile ortaya konmasının sirozun ağırlığı ile ilişkide olduğunu rapor
1122. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alkol dışı sebeplere bağlı karaciğer sirozu hastalarda Growth hormon, Somatomedin-C ve Hipotalamus Pitüiter Adrenal aks değerlendirilmesi - Sayfa 16
içerisinde adacıklar halini almış olan hepatositlerin portal venden gelen kanla perfüzyonu, portal venden gelen kanın sinüzoidleri geçemeyip hepatik vene by-pass olması nedeniyle bozulmuştur. İşte bu dolaşım bozukluğu da var olan patolojinin daha da artmasına ve hepatosit hasarının daha da ilerlemesine neden olmaktadır. İleri evlerde akut inflamatuar reaksiyonun kaybolması ve fibroz dokunun artıp ...
Yoğun bakıma yatırılan sirozlu olgularda prognozu belirleyen risk faktörleri - Sayfa 13
2.2.1. Epidemiyoloji Hastalığın nedeni özellikle Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da daha çok aşırı alkol kullanımı olarak karşımıza çıkmakta iken dünyanın diğer bölgelerinde önemli bir sağlık problemi olan viral hepatitlerin seyri sırasında ortaya çıkmaktadır.5 Ülkemizde karaciğer sirozunun en önemli nedenleri hepatit B ve hepatit C virüs enfeksiyonlarıdır. bunu alkol ve diğer nedenler izlemektedir....
Sirotik hastalarda özafagus varislerin tespitinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile endoskopinin karşılaştırılması - Sayfa 17
Nodüller içerisinde adacıklar halindeki hepatositlerin portal venden gelen kanla perfüzyonu; portal venden gelen kanın sinüzoidleri geçemeyip hepatik vene by-pass olması nedeniyle bozulmuştur. İşte bu dolaşım bozukluğu da var olan patolojinin daha da artmasına ve hepatosit hasarının daha da ilerlemesine neden olmaktadır. Karaciğerin boyutu ileri evrelerde akut inflamatuar reaksiyonun kaybolması v...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

portal
karaciğer
kaudat
hepatik
olan
neden


22. SAYFA ICERIGI

2.6.3. Siroz Patoloji-Patogenez
Siroz yaygın bir karaciğer hastalığıdır, ancak lezyonlar simetrik ve homojen değildir. Erken dönemde yağlanma, inflamatuar eksudasyon ve ödem karaciğeri büyütebilir. İnflamasyona yanıt olarak bölgeye gelen ve uyarılarak aktif hale geçen lenfositler, monositler ve kupffer hücrelerinden de kollajen yapımını arttırarak fibrosizin oluşumuna neden olan maddeler salgılarlar (7).
Sonuç olarak artan kollajen yapımı ve fibroz bantların oluşumu sonucu karaciğerin normal yapısı bozulur. Parankim hücrelerinin süregen yıkım ve onarımı karaciğerin bozulmuş olan anatomik yapısı içerisinde değişik büyüklükte nodüller oluşmaya başlar. Nodüller içerisinde adacıklar halini almış olan hepatositlerin portal venden gelen kanla perfüzyonu, portal venden gelen kanın sinüzoidleri geçemeyip hepatik vene by-pass olması nedeniyle bozulmuştur. İşte bu dolaşım bozukluğu da var olan patolojinin daha da artmasına ve hepatosit hasarının daha da ilerlemesine neden olmaktadır.
İleri evrelerde akut inflamatuar reaksiyonun kaybolması ve fibroz dokunun artıp karaciğerin büzüşmesi nedeniyle karaciğerin boyutu küçülür. Hastalığın ileri ve erken dönemleri arasında ise daha çok sağ lob küçülürken, sol lob ve kaudat lob büyük kalabilir.
Karaciğerin yüzeyi nodüller nedeniyle düzensiz şekil almıştır. Neticede normal parankimal yapı, fibroz bantlarla çevrili nodüler bir yapı haline dönüşür (7) .
2.6.4. Sirozda görüntüleme ile ortaya konabilecek morfolojik değişilikler
Sirozdaki morfolojik değişilikler, kaudat lobun ve sol lob lateral segmentin büyümesi ve sağ lobun (özellikle anterior segment) atrofisini içerir. Bu ölçümlerin sirozun tanısındaki değeri bazı raporlarda ortaya konmuştur. Özellikle kaudat lob transvers boyutu ve sağ lob genişliği oranı önemsenmiştir (kaudatlob-sağ lob oranı)(18) . Ultrasonla ve BT ile kaudat lobun çoklu ölçümlü boyutlarının indeksi (19) ve karaciğerin tüm segmentlerinin MR veya BT görüntülerinin kesit alanlarıyla hesaplanan volümetrik analizlerinin (20,21) sirozun tanısında ve klinik ağırlığının ortaya konmasında anlam taşıdığı ortaya konmuştur.
Son zamanlarda Lafortune ve ark.karaciğer sol lob medial segmentin boyutunun azalmasının US incelemesi ile ortaya konmasının sirozun ağırlığı ile ilişkide olduğunu rapor
11

İlgili Kaynaklarsingle.php