Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

2.6.7. Tanı
Sirozun tanısı karaciğer biyopsisi veya klinik, laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile konur. Biyopsi en kesin tanı yöntemidir(3). Klinikte biyopsi yoksa ,klinik tanı; Portal hipertansiyonun diğer nedenleri olmadan endoskopi ile saptanmış özefagus varisi, abdominal USG ve fizik muayene ile saptanmış splenomegali, asit ve laboratuvar da bozulmuş karaciğer fonksiyon testleri ve pıhtılaşma profili, USG veya Bilgisayarlı Tomografi kriterlerine göre yapılabilir (4,5).
2.6.8. Prognoz
2.6.8.1. Skorlama Sistemleri
Child-Turcotte-Pugh Skoru: Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmekiçin karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlanmıştır (24). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (25). CTP skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uygulanmıştır (26,27) 30 yıldan beri formule edilen Child-Pugh (CTP) skoru hala sirozlu olgularda prognozu değerlendirmek için temel taşı olarak göz önünde bulundurulur. Şimdiye kadar hem klinik hem de araştırmalarda en sık kullanılan skordur (28). Bu skorlama sistemi subjektif verilerin değerlendirilmesindeki varyasyonlardan dolayı ve extrahepatik prognostik verilerin değerlendirilmemiş olmasından dolayı yetersiz kalmıştır (29). CTP skorunun hesaplanmasında asit, ensefalopati, total bil düzeyi, albümin düzeyi ve PTZ uzama süresi (INR değeri) hesaplanarak buna karşılık gelen puan dereceleri toplanır.
Tablo 4de Child Turcotte Pugh sınıflaması gösterilmiştir.
1324. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 18
2.2.6.1. Child-Turcotte-Pugh Skoru (CTP Skoru) Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmek için karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlamıştır (35). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (36). CTP Skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uyg...
- Sayfa 18
2.2.6.1. Child-Turcotte-Pugh Skoru (CTP Skoru) Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmek için karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlamıştır (35). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (36). CTP Skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uyg...
- Sayfa 18
2.2.6.1. Child-Turcotte-Pugh Skoru (CTP Skoru) Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmek için karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlamıştır (35). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (36). CTP Skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uyg...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tarafından
kullanılan
prognostik
prognozu
değerlendirmek
sirozlu


24. SAYFA ICERIGI

2.6.7. Tanı
Sirozun tanısı karaciğer biyopsisi veya klinik, laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile konur. Biyopsi en kesin tanı yöntemidir(3). Klinikte biyopsi yoksa ,klinik tanı; Portal hipertansiyonun diğer nedenleri olmadan endoskopi ile saptanmış özefagus varisi, abdominal USG ve fizik muayene ile saptanmış splenomegali, asit ve laboratuvar da bozulmuş karaciğer fonksiyon testleri ve pıhtılaşma profili, USG veya Bilgisayarlı Tomografi kriterlerine göre yapılabilir (4,5).
2.6.8. Prognoz
2.6.8.1. Skorlama Sistemleri
Child-Turcotte-Pugh Skoru: Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmekiçin karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlanmıştır (24). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (25). CTP skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uygulanmıştır (26,27) 30 yıldan beri formule edilen Child-Pugh (CTP) skoru hala sirozlu olgularda prognozu değerlendirmek için temel taşı olarak göz önünde bulundurulur. Şimdiye kadar hem klinik hem de araştırmalarda en sık kullanılan skordur (28). Bu skorlama sistemi subjektif verilerin değerlendirilmesindeki varyasyonlardan dolayı ve extrahepatik prognostik verilerin değerlendirilmemiş olmasından dolayı yetersiz kalmıştır (29). CTP skorunun hesaplanmasında asit, ensefalopati, total bil düzeyi, albümin düzeyi ve PTZ uzama süresi (INR değeri) hesaplanarak buna karşılık gelen puan dereceleri toplanır.
Tablo 4de Child Turcotte Pugh sınıflaması gösterilmiştir.
13

İlgili Kaynaklarsingle.php