Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Tablo 4: Child-Turcotte-Pugh Sınıflaması

Puan
Ensefalopati Asit Bilirubin (mg/dl) Abumin (g/dl) PTZ uzaması (saniye) Child A (CTP-A): 5-6 puan Child B (CTP-B): 7-9 puan Child C (CTP-C): 10-15 puan

1 Yok Yok <2 >3.5 1-4 sn

2 Orta Az 2-3 2.8-3.5 4-6 sn

3 İleri Çok >3 <2.8 >6sn

Model for End-stage Liver Disease (MELD) Skoru: MELD skorlama sistemi Malinchoc ve arkadaşları tarafından ilk olarak tanımlanmıştır (30). Başlangıçta sirozlu olgularda allojenik organ transplantasyonda önceliği tespit etmek için; mortaliteyi tahmin etmek ve hastalığın şiddetini tespit etmek için kullanılan bir sistem olarak sunulmuştur (31). Sirozlu hastalarda kısa dönem prognozunu saptamak için kullanılır (32). Bu skor objektif, kolay elde edilebilen INR, total bilirubin ve Cr düzeylerinden elde edilir. MELD skoru (standart birleşmiş organ paylaşımı ağı (United Network for Organ Sharing; UNOS) skorlama sistemine göre hesaplanarak kullanılabilir (33). Bu skorun daha sonra hem ayaktan hem de yatırılarak izlenen sirozlu hastalar için güvenilir bir marker olduğu gösterilmiştir (34). Son zamanlarda MELD skoru karaciğer vericilerinin dağıtımında önceliği saptamak için Amerika Birleşik Devletlerinde CTP skorunun yerini almıştır (28).

MELD (UNOS) skoru hesaplama: MELD=3,78 X loge (Bil mg/dl) + 11,2 X loge (INR) + 9.57 X loge (Cr mg/dl) + 6,4 Sirozlu olguların prognozunu saptamak içinChild-Turcotte-Pugh skoru ve MELD skoru
kullanılır.
2.6.9. Sirozun Komplikasyonları

Hastalarda hastalık sürecinde çoğu hayatı tehdit eden, hızlı ve hemen müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar görülür (3). Karaciğer sirozunda görülen komplikasyonlar şunlardır; (3).

1425. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 18
2.2.6.1. Child-Turcotte-Pugh Skoru (CTP Skoru) Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmek için karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlamıştır (35). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (36). CTP Skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uyg...
- Sayfa 18
2.2.6.1. Child-Turcotte-Pugh Skoru (CTP Skoru) Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmek için karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlamıştır (35). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (36). CTP Skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uyg...
- Sayfa 18
2.2.6.1. Child-Turcotte-Pugh Skoru (CTP Skoru) Child ve Turcotte 1964 yılında sirotik hastaların cerrahi riskini değerlendirmek için karaciğere spesifik prognostik bir sistem tanımlamıştır (35). Bu sonradan Pugh tarafından modifiye edilmiştir (36). CTP Skoru sirozlu hastaların risk derecelendirilmesi ve bu hastalara uygulanmış teröpatik işlemlerin etkinliğini değerlendirmek için yaygın şekilde uyg...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

united
skorlama
sistemi
prognozunu
paylaşımı
tarafından


25. SAYFA ICERIGI

Tablo 4: Child-Turcotte-Pugh Sınıflaması

Puan
Ensefalopati Asit Bilirubin (mg/dl) Abumin (g/dl) PTZ uzaması (saniye) Child A (CTP-A): 5-6 puan Child B (CTP-B): 7-9 puan Child C (CTP-C): 10-15 puan

1 Yok Yok <2 >3.5 1-4 sn

2 Orta Az 2-3 2.8-3.5 4-6 sn

3 İleri Çok >3 <2.8 >6sn

Model for End-stage Liver Disease (MELD) Skoru: MELD skorlama sistemi Malinchoc ve arkadaşları tarafından ilk olarak tanımlanmıştır (30). Başlangıçta sirozlu olgularda allojenik organ transplantasyonda önceliği tespit etmek için; mortaliteyi tahmin etmek ve hastalığın şiddetini tespit etmek için kullanılan bir sistem olarak sunulmuştur (31). Sirozlu hastalarda kısa dönem prognozunu saptamak için kullanılır (32). Bu skor objektif, kolay elde edilebilen INR, total bilirubin ve Cr düzeylerinden elde edilir. MELD skoru (standart birleşmiş organ paylaşımı ağı (United Network for Organ Sharing; UNOS) skorlama sistemine göre hesaplanarak kullanılabilir (33). Bu skorun daha sonra hem ayaktan hem de yatırılarak izlenen sirozlu hastalar için güvenilir bir marker olduğu gösterilmiştir (34). Son zamanlarda MELD skoru karaciğer vericilerinin dağıtımında önceliği saptamak için Amerika Birleşik Devletlerinde CTP skorunun yerini almıştır (28).

MELD (UNOS) skoru hesaplama: MELD=3,78 X loge (Bil mg/dl) + 11,2 X loge (INR) + 9.57 X loge (Cr mg/dl) + 6,4 Sirozlu olguların prognozunu saptamak içinChild-Turcotte-Pugh skoru ve MELD skoru
kullanılır.
2.6.9. Sirozun Komplikasyonları

Hastalarda hastalık sürecinde çoğu hayatı tehdit eden, hızlı ve hemen müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilecek komplikasyonlar görülür (3). Karaciğer sirozunda görülen komplikasyonlar şunlardır; (3).

14

İlgili Kaynaklarsingle.php