Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

2.7.1. HCCde Okuda evreleme sistemi 1. Tümörün iki yönlü olarak karaciğer boyutunun % 50sinden büyük olması 2. Serum albümin değerinin 3gr/dlden az olması 3. Serum bilirubin değerininin 3mg/dlden fazla olması 4. Asitin varlığı
Evre I: Yukarıdaki parametrelerin hiçbirinin olmaması Evre II: 1 veya 2 parametrenin varlığı Evre III: 3 veya 4 parametrenin varlığı Düzenli olarak tüm sirozlu olgular HCC yönünden araştırılmalıdır. HCC tanısı zor olabilir. Serum markırlarından AFP, bir veya birden fazla görüntüleme yöntemi ve sıklıkla histolojik tanımlama gerektirir. AFP vakaların %70-80de yüksektir (43). AFP ve batın USG iki tarama testi olarak önerilmiştir (44). Bunlar tarama testi olarak kost-efektiftir. Eğer sirozlu hastada artmış AFP ve anormal USG bulguları varsa Trifazik BT çekilmelidir (45). Son zamanlarda AFP L3 olarak adlandırılan alfa 1-6 fucosyltransferase varlığında GDP fucose dan oluşan AFP nin fucosilate formunun, alfa 1-6 fucosyltransferase enzim aktivitensin HCC dokusunda çevre parankimden daha fazla olması nedeniyle AFP L3 ün HCC erken tanısında ve takibinde daha hassas olduğu ortaya konmuştur (46, 47, 48).
1627. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakıma yatırılan sirozlu olgularda prognozu belirleyen risk faktörleri - Sayfa 22
skorlama sistemi bunlardan bazılarıdır. Okuda skorlama sisitemine göre hastalar tedavi edilmezse, evre I, II ve III’de ortalama sürvey sırasıyla 8,3, 2 ve 0,7 aydır.42 HCC’de Okuda evreleme sistemi42 1. Tümörün iki yönlü olarak karaciğer boyutunun % 50’sinden büyük olması 2. Serum albümin değerinin 3gr/dl’den az olması 3. Serum bilirubin değerininin 3mg/dl’den fazla olması 4. Asitin varlığı Evre ...
Hepatosellüler kanserli hastaların klinik ve epidemiyolojik özellikleri ve bunların klinik seyir ve prognoz üzerine etkileri - Sayfa 45
2.1.8.4. Serum Markerlarının Rolü HSK tanısında en çok kullanılan 3 serum marker’ı; alfa fetoprotein, Lens culinaris agglutinin-reaktiv alfa-fetoprotein (alfa-fetoprotein-L3), ve vitamin K antagonisti-II ile uyarılan proteindir (159). HSK tanısında bu marker’ların sensitivitesi ve spesifitesi kullanıldıkları eşik değerin düzeyine göre değişkenlik gösterir. HCC’de sıklıkla marker olarak AFP değerl...
Hepatosellüler kanserde karaciğer nakli ve karaciğer rezeksiyon tedavilerinin karşılaştırılması - Sayfa 22
2.3.4. Serum Markerlerinin Rolü Hepatosellüler kanser tanısında en çok kullanılan 3 serum marker’i; AFP, Lens culinaris agglutinin-reaktif alfa-fetoprotein (alfa-fetoprotein-L3), ve vitamin K antagonisti-II ile uyarılan proteindir (15). Hepatosellüler kanser tanısında bu marker’ların duyarlılık ve özgüllüğü kullanıldıkları eşik değerin düzeyine göre değişkenlik gösterir. Alfa fetoprotein düzeyini...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

serum
karaciğer
tanısı
evre
sirozlu
tarama


27. SAYFA ICERIGI

2.7.1. HCCde Okuda evreleme sistemi 1. Tümörün iki yönlü olarak karaciğer boyutunun % 50sinden büyük olması 2. Serum albümin değerinin 3gr/dlden az olması 3. Serum bilirubin değerininin 3mg/dlden fazla olması 4. Asitin varlığı
Evre I: Yukarıdaki parametrelerin hiçbirinin olmaması Evre II: 1 veya 2 parametrenin varlığı Evre III: 3 veya 4 parametrenin varlığı Düzenli olarak tüm sirozlu olgular HCC yönünden araştırılmalıdır. HCC tanısı zor olabilir. Serum markırlarından AFP, bir veya birden fazla görüntüleme yöntemi ve sıklıkla histolojik tanımlama gerektirir. AFP vakaların %70-80de yüksektir (43). AFP ve batın USG iki tarama testi olarak önerilmiştir (44). Bunlar tarama testi olarak kost-efektiftir. Eğer sirozlu hastada artmış AFP ve anormal USG bulguları varsa Trifazik BT çekilmelidir (45). Son zamanlarda AFP L3 olarak adlandırılan alfa 1-6 fucosyltransferase varlığında GDP fucose dan oluşan AFP nin fucosilate formunun, alfa 1-6 fucosyltransferase enzim aktivitensin HCC dokusunda çevre parankimden daha fazla olması nedeniyle AFP L3 ün HCC erken tanısında ve takibinde daha hassas olduğu ortaya konmuştur (46, 47, 48).
16

İlgili Kaynaklarsingle.php