Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Çizgi 3 üzerinden 1. ve 2. çizgi arasındaki mesafe kaudat lob, çizgi 1 ile karaciğerin en lateral kösesinden alınan mesafe sağ lob olarak ölçülür. Ayrıca aynı şekilde çizgi 3 üzerinden 1 ve 2. çizgi arası ile yine 1 ile karaciğerin en lateral köşesinden alınan mesafe modifiye kaudat lob ve sağ lobun oranlanması için kullanılır. Sonuçta konvansiyonel ve modifiye şekilde 2 ayrı kaudat lob-sağ lob oranı değerlerine ulaşılır.
Şekil 4de trifazik BT incelemesinin portal venöz fazında alınan ölçümler gösterilmiştir.
Şekil 5: Aksiyel kontrastlı imajlarda portal venöz fazda kaudat lob-sağ lob ve modifiye kaudatlob sağ lob oranlarının değerlendirilmesi
Şekilde görüldüğü gibi çizgi 1 ana portal ven bifürkasyounun sağ yarısından çekilen midsagittal plana paralel çizgidir. Çizgi 2 kaudat lobun en mediali noktasından geçen 1. çizgiye paralel çizgidir. Çizgi 3 bu çizgilere dik olup ana portal ve bifürkasyonu düzeyinden geçer. Ayrıca çizgi 1 sağ portal venin bifürkasyonu noktasından geçer ve 1. çizgiye paraleldir. 1. ve 2. çizgi arasındaki mesafe konvansiyonel kaudat lob ve 1. çizgi ile sağ lobun en lateral noktası arası mesafe konvansiyonel sağ lob boyutudur. Aynı şekilde 1 çizgisi ile 2. çizgi arası mesafe modifiye kaudat lob ve 1 çizgisi ile sağ lobun en laterali arasındaki mesafede modifiye sağ lob olarak ölçülür ve değerler oranlanır.
1829. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

venöz
portal
kaudat
ayrı
lateral
karaciğerin


29. SAYFA ICERIGI

Çizgi 3 üzerinden 1. ve 2. çizgi arasındaki mesafe kaudat lob, çizgi 1 ile karaciğerin en lateral kösesinden alınan mesafe sağ lob olarak ölçülür. Ayrıca aynı şekilde çizgi 3 üzerinden 1 ve 2. çizgi arası ile yine 1 ile karaciğerin en lateral köşesinden alınan mesafe modifiye kaudat lob ve sağ lobun oranlanması için kullanılır. Sonuçta konvansiyonel ve modifiye şekilde 2 ayrı kaudat lob-sağ lob oranı değerlerine ulaşılır.
Şekil 4de trifazik BT incelemesinin portal venöz fazında alınan ölçümler gösterilmiştir.
Şekil 5: Aksiyel kontrastlı imajlarda portal venöz fazda kaudat lob-sağ lob ve modifiye kaudatlob sağ lob oranlarının değerlendirilmesi
Şekilde görüldüğü gibi çizgi 1 ana portal ven bifürkasyounun sağ yarısından çekilen midsagittal plana paralel çizgidir. Çizgi 2 kaudat lobun en mediali noktasından geçen 1. çizgiye paralel çizgidir. Çizgi 3 bu çizgilere dik olup ana portal ve bifürkasyonu düzeyinden geçer. Ayrıca çizgi 1 sağ portal venin bifürkasyonu noktasından geçer ve 1. çizgiye paraleldir. 1. ve 2. çizgi arasındaki mesafe konvansiyonel kaudat lob ve 1. çizgi ile sağ lobun en lateral noktası arası mesafe konvansiyonel sağ lob boyutudur. Aynı şekilde 1 çizgisi ile 2. çizgi arası mesafe modifiye kaudat lob ve 1 çizgisi ile sağ lobun en laterali arasındaki mesafede modifiye sağ lob olarak ölçülür ve değerler oranlanır.
18

İlgili Kaynaklarsingle.php