Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Periportal mesafe ölçümü ise yine portal venöz faz aksiyel imajlarda portal venin bifurkasyonundan önceki kesiminde karaciğer parankimi ile arasındaki yağ planının en kalın yerinden ölçülmüştür (Şekil 5).
Şekil 6: Periportal mesafe portal venin bifürkasyonundan önceki kesiminde karaciğer parankimi ile arasındaki yağ planının en kalın yerinden ölçülmüştür.
1930. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çocuklarda demir eklikliği anemisinde ultrasonografi ve doppler ultrasonografi bulguları - Sayfa 35
4.2. Karaciğer boyutu ve portal ven çap ölçümü, karaciğer parankim ekosunun değerlendirilmesi: Karaciğer boyutu midklavikuler hatta subkostal olarak, sağ böbreğin en geniş görüldüğü yerden vertikal olarak ölçüldü. Portal ven çap ölçümü, splenoportal bileşke ile intrahepatik bifürkasyon arasındaki segmentten (hiler portal ven) yapıldı. Karaciğer parankim özelliği, tüm karaciğer yelpaze şeklinde ta...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

portal
karaciğer
periportal
arasındaki
mesafe
parankimi


30. SAYFA ICERIGI

Periportal mesafe ölçümü ise yine portal venöz faz aksiyel imajlarda portal venin bifurkasyonundan önceki kesiminde karaciğer parankimi ile arasındaki yağ planının en kalın yerinden ölçülmüştür (Şekil 5).
Şekil 6: Periportal mesafe portal venin bifürkasyonundan önceki kesiminde karaciğer parankimi ile arasındaki yağ planının en kalın yerinden ölçülmüştür.
19

İlgili Kaynaklarsingle.php