Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Tablo 8: Hastaların CTP skoruna göre etiyolojik olarak dağılımı

Child-A

Child-B

Etiyoloji

n=179 Sayı %

n=61 Sayı %

DİĞER CA

1 0.6 0

0

ETANOL

6 3.4 0

0

HBV

49 27.4 11 18.0

HBV+HDV

0 0 1 1.6

HCC

7 3.9 2 3.3

HCC+HBV

2 1.1 3 4.9

HCC+KRPT

7 3.3 2 3.9

HCV

39 21.8 16 26.2

HCV+HBV

2 1.1 0

0

HCV+HCC

5 2.8 5 8.2

HCV+PCCA

0 0.0 1 1.6

KRPTGNK

61 34.1 20 32.8

Toplam

179 100 61 100

Child-C n=29
Sayı % 00 00 3 10.3 1 3.4 2 6.9 5 17.2 2 6.9 4 13.8 00 4 13.8 00 8 27.6 29 100

CTP skorlarıyla sirozdaki karaciğerin segmental boyut değişiklikleri arasındaki ilişkiler analiz edildiğinde CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.001). İkili karşılaştırmalar sonucunda tüm grupların birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.001). İkili karşılaştırmalar sonucunda tüm grupların birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. CTP skorlarıyla periportal mesafe arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.001). İkili karşılaştırmalar sonucunda tüm grupların birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. CTP skorlarıyla bu üç yöntem arasındaki uyuma bakmadan önce kaudat lob-sağ lob oranı için cutoff değeri <0.50, 0.50-0.99 ve >0.90 olarak kabul edildi. Modifiye kaudat lobsağ lob oranı için cutoff değeri <1.00, 1.00-1.49 ve >1.50 olarak kabul edildi. Periportal mesafe için cutoff değerleri <1.20, 1.20-1.79 ve >1.80 olarak kabul edildi.

2334. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaudat
oranı
lobsağ
mesafe
arasında
modifiye


34. SAYFA ICERIGI

Tablo 8: Hastaların CTP skoruna göre etiyolojik olarak dağılımı

Child-A

Child-B

Etiyoloji

n=179 Sayı %

n=61 Sayı %

DİĞER CA

1 0.6 0

0

ETANOL

6 3.4 0

0

HBV

49 27.4 11 18.0

HBV+HDV

0 0 1 1.6

HCC

7 3.9 2 3.3

HCC+HBV

2 1.1 3 4.9

HCC+KRPT

7 3.3 2 3.9

HCV

39 21.8 16 26.2

HCV+HBV

2 1.1 0

0

HCV+HCC

5 2.8 5 8.2

HCV+PCCA

0 0.0 1 1.6

KRPTGNK

61 34.1 20 32.8

Toplam

179 100 61 100

Child-C n=29
Sayı % 00 00 3 10.3 1 3.4 2 6.9 5 17.2 2 6.9 4 13.8 00 4 13.8 00 8 27.6 29 100

CTP skorlarıyla sirozdaki karaciğerin segmental boyut değişiklikleri arasındaki ilişkiler analiz edildiğinde CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.001). İkili karşılaştırmalar sonucunda tüm grupların birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.001). İkili karşılaştırmalar sonucunda tüm grupların birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. CTP skorlarıyla periportal mesafe arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.001). İkili karşılaştırmalar sonucunda tüm grupların birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. CTP skorlarıyla bu üç yöntem arasındaki uyuma bakmadan önce kaudat lob-sağ lob oranı için cutoff değeri <0.50, 0.50-0.99 ve >0.90 olarak kabul edildi. Modifiye kaudat lobsağ lob oranı için cutoff değeri <1.00, 1.00-1.49 ve >1.50 olarak kabul edildi. Periportal mesafe için cutoff değerleri <1.20, 1.20-1.79 ve >1.80 olarak kabul edildi.

23

İlgili Kaynaklarsingle.php