Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Tablo 9da kabul edilen cutoff değerleri gösterilmiştir.

Tablo 9: CTP skorlarıyla sirozdaki karaciğerin segmental boyut değişikliklerinin cutoff değerleri

KAUDAT/SAĞLOB MOD.KAUDAT/SAĞ LOB PERİPORTAL M.

< 0.50 < 1.00 < 1.20 0.50-0.89 1.00-1.49 1.20-1.79 > 0.90 >1.50 > 1.80

CTP skorlama yöntemi ilesirozdaki karaciğerin segmental boyut değişikliklerini temel alan 3 yöntemin uyumu için yapılan Kappa analizi sonucu her üç yöntem için de anlamlı bulunmuş olup; CTP skorlama yöntemi ile kaudatlob-sağ lob oranı arasındaki uyum % 60
CTP skorlama yöntemi ile modifiye kaudatlob-sağ lob oranı arasındaki uyum % 55 CTP skorlama yöntemi ile periportal mesafearasındaki uyum % 43 olarak bulunmuştur.

2435. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

modifiye
oranı
kaudatlobsağ
boyut
periportal
skorlarıyla


35. SAYFA ICERIGI

Tablo 9da kabul edilen cutoff değerleri gösterilmiştir.

Tablo 9: CTP skorlarıyla sirozdaki karaciğerin segmental boyut değişikliklerinin cutoff değerleri

KAUDAT/SAĞLOB MOD.KAUDAT/SAĞ LOB PERİPORTAL M.

< 0.50 < 1.00 < 1.20 0.50-0.89 1.00-1.49 1.20-1.79 > 0.90 >1.50 > 1.80

CTP skorlama yöntemi ilesirozdaki karaciğerin segmental boyut değişikliklerini temel alan 3 yöntemin uyumu için yapılan Kappa analizi sonucu her üç yöntem için de anlamlı bulunmuş olup; CTP skorlama yöntemi ile kaudatlob-sağ lob oranı arasındaki uyum % 60
CTP skorlama yöntemi ile modifiye kaudatlob-sağ lob oranı arasındaki uyum % 55 CTP skorlama yöntemi ile periportal mesafearasındaki uyum % 43 olarak bulunmuştur.

24

İlgili Kaynaklarsingle.php