Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

olarak bulmuşlardır. Bu durumu klinik olarak ilerleyen sirozda kaudat lobun diğer karaciğer segmentleri ile beraber atrofiye uğramasına bağlamışlardır. Bizim bulgularımız ise her üç CTP sınıfı için Kaudat lob-sağlob ve modifiye kaudatlob-sağ lob oranlarının yüksek oranda anlamlı olduğu yönündedir. Bunu sebebi hasta grubumuzun daha büyük olması ve bizim çalışmamızda tüm hastaların CTP skorunu hesaplamış olmamız olabilir.
CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. (p<0.001) Bu sebeple kaudat lob-sağ lob oranı ve CTP ile elde ettiğimiz sonuçları analiz ettik ve cutoff değeri olarak CTP A için <0.50 CTP B için 0.50-0.89 CTP C için >0.90 hesapladık. Hitomi ve ark. (49) yaptıkları çalışmada CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılık saptamamışlardır. Bizim bulduğumuz anlamlı ilişkinin sebebi CTP ile değerlendirdiğimiz grubun hasta sayısının üç kat fazla olması olabilir.
CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. (p<0.001)Bu sebeple Modifiye kaudat lob sağ lob oranı ve CTP ile elde ettiğimiz sonuçları analiz ettik ve cuttoff değeri olarak CTP A için <1.00 CTP B için 1.00-1.49 CTP C için >1.50 hesapladık. Hitomi ve ark. yaptıkları çalışmada CTP skorlarıyla modifiye kaudatlob-sağ lob arasında yaptıkları analizde CTP A ve CTP B arasında anlamlı farklılık saptamışlarlardır (p:0.035) CTP A ve CTP C arasında anlamlı farklılık saptamamışlardır (49).
Scheff testi yaparak CTP Ada ortalama modifiye kaudat lob sağ lob oranı 0.936 0.22, CTP Bdeortalama modifiye kaudat lob-sağ lob oranı 1.180 0.21, CTP Cde ortalama modifiye kaudat lob-sağ lob oranı 0.985 0.176 olarak hesaplamışlardır.
Bu ortalama değerler bizim cutoff değerlerimizle uyumludur. Biz çalışmamızda tüm CTP grupları ile modifiye kaudatlob- sağ lob oranı arasında anlamlı ilişki bulduk.
Çalışmamıza dahil ettiğimiz tüm hastaların kaudat lob-sağ lob oranları hastalığın klinik ağırlığı ile istatistiksel olarak anlamlı artış göstermiştir. Birçok araştırmacı (18, 20, 57-59) siroz tanısı için kaudat lobda meydana gelen morfolojik değişikliklerin kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Giorgio ve ark (58) kaudat lob-sağ lob oranının Ultrason ile ortaya konmasının hepatit B ile ilişkili siroz vakalarında tanı için yüksek sensitivite gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Hasta grubumuzdaki ikinci sıklıktaki etiyolojik nedenin HBV olması bu bulguyla uyumludur.
Dodd ve ark (60) endstage siroz hastaları üzerinde yaptıkları bir çalışmada kaudat lob hipertrofisinin primer sklerozan kolanjit tanısı alan hastalarda en büyük boyutlara ulaştığını göstermişlerdir. Çalışmamızda kullandığımız populasyonda tanı almamış ve kriptojenik
2637. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaudat
siroz
hasta
oranı
lobsağ
karaciğer


37. SAYFA ICERIGI

olarak bulmuşlardır. Bu durumu klinik olarak ilerleyen sirozda kaudat lobun diğer karaciğer segmentleri ile beraber atrofiye uğramasına bağlamışlardır. Bizim bulgularımız ise her üç CTP sınıfı için Kaudat lob-sağlob ve modifiye kaudatlob-sağ lob oranlarının yüksek oranda anlamlı olduğu yönündedir. Bunu sebebi hasta grubumuzun daha büyük olması ve bizim çalışmamızda tüm hastaların CTP skorunu hesaplamış olmamız olabilir.
CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. (p<0.001) Bu sebeple kaudat lob-sağ lob oranı ve CTP ile elde ettiğimiz sonuçları analiz ettik ve cutoff değeri olarak CTP A için <0.50 CTP B için 0.50-0.89 CTP C için >0.90 hesapladık. Hitomi ve ark. (49) yaptıkları çalışmada CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılık saptamamışlardır. Bizim bulduğumuz anlamlı ilişkinin sebebi CTP ile değerlendirdiğimiz grubun hasta sayısının üç kat fazla olması olabilir.
CTP skorlarıyla kaudatlob-sağ lob arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. (p<0.001)Bu sebeple Modifiye kaudat lob sağ lob oranı ve CTP ile elde ettiğimiz sonuçları analiz ettik ve cuttoff değeri olarak CTP A için <1.00 CTP B için 1.00-1.49 CTP C için >1.50 hesapladık. Hitomi ve ark. yaptıkları çalışmada CTP skorlarıyla modifiye kaudatlob-sağ lob arasında yaptıkları analizde CTP A ve CTP B arasında anlamlı farklılık saptamışlarlardır (p:0.035) CTP A ve CTP C arasında anlamlı farklılık saptamamışlardır (49).
Scheff testi yaparak CTP Ada ortalama modifiye kaudat lob sağ lob oranı 0.936 0.22, CTP Bdeortalama modifiye kaudat lob-sağ lob oranı 1.180 0.21, CTP Cde ortalama modifiye kaudat lob-sağ lob oranı 0.985 0.176 olarak hesaplamışlardır.
Bu ortalama değerler bizim cutoff değerlerimizle uyumludur. Biz çalışmamızda tüm CTP grupları ile modifiye kaudatlob- sağ lob oranı arasında anlamlı ilişki bulduk.
Çalışmamıza dahil ettiğimiz tüm hastaların kaudat lob-sağ lob oranları hastalığın klinik ağırlığı ile istatistiksel olarak anlamlı artış göstermiştir. Birçok araştırmacı (18, 20, 57-59) siroz tanısı için kaudat lobda meydana gelen morfolojik değişikliklerin kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Giorgio ve ark (58) kaudat lob-sağ lob oranının Ultrason ile ortaya konmasının hepatit B ile ilişkili siroz vakalarında tanı için yüksek sensitivite gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Hasta grubumuzdaki ikinci sıklıktaki etiyolojik nedenin HBV olması bu bulguyla uyumludur.
Dodd ve ark (60) endstage siroz hastaları üzerinde yaptıkları bir çalışmada kaudat lob hipertrofisinin primer sklerozan kolanjit tanısı alan hastalarda en büyük boyutlara ulaştığını göstermişlerdir. Çalışmamızda kullandığımız populasyonda tanı almamış ve kriptojenik
26

İlgili Kaynaklarsingle.php