Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim boyunca bilgisini esirgemeyen, tez danışmanım değerli hocam Doç. Dr. L. Oktay Erdeme;
Uzmanlık eğitimimde radyoloji eğitimimi destekleyen, değerli hocalarım Doç. Dr. Zuhal Erdem, Yrd. Doç.Dr. Özlem Tokgöze;
Fakültemizde görevli oldukları dönemlerde değerli bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Sadi Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Koray Hekimoğlu, Doç. Dr. Tülay Özer, Doç. Dr. Hüseyin Özdemire;
Tezimin her aşamasında destek olan Dahiliye Anabilimdalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Yücel Üstündağa ve tezimin istatistik analizlerini yaparken yardımcı olan Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu ve öğretim görevlisi Firüzan Köktürka;
Tezimin verilerini ve hasta bilgilerini geriye dönük olarak bilgi işlem sisteminden taramam esnasında desteğini esirgemeyen bilgi işlem uzmanı değerli arkadaşın İbrahim Karadağa
Uzmanlık eğitimi süreci ile birlikte aynı sevinçleri, üzüntüleri, endişeleri paylaştığımız asistan arkadaşlarıma;
Radyoloji servisindeki teknisyen, hemşire arkadaşlarım ve yardımcı sağlık personeline;
Dr. Bora KALAYCIOĞLU Ekim, 2009
iii4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Böbrek taşlı hastaların biyokimyasal analizlerine göre non kontrast bilgisayarlı tomografide hounsfield ünitelerinin değerlendirilmesi - Sayfa 3
ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimimde radyoloji eğitimimi destekleyen, değerli hocalarım Doç. Dr. Oktay Erdem, Doç. Dr. Zuhal Erdem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Tokgöz’e; Uzmanlık eğitimim boyunca bilgisini esirgemeyen, tez danışmanım, değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Nuray Kadıoğlu Voyvoda’ya; Fakültemizde görevli oldukları dönemlerde değerli bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Sadi Gündoğ...
Adrenal kitlelerin kontrastsız ve kontrastlı bilgisayarlı tomografi ile karakterizasyonu - Sayfa 4
ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim boyunca bilgisini esirgemeyen, tez danışmanım değerli hocam Doç. Dr. L. Oktay ERDEM’e; Uzmanlık eğitimimde radyoloji eğitimimi destekleyen, değerli hocalarım Doç. Dr. Zuhal Erdem, Yrd. Doç.Dr. Özlem TOKGÖZ’e; Fakültemizde görevli oldukları dönemlerde değerli bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Sadi GÜNDOĞDU, Yrd. Doç. Dr. Koray HEKİMOĞLU’na; Te...
Bronşektazinin YRBT ile değerlendirilmesi - Sayfa 3
ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim boyunca bilgisini esirgemeyen, tez danışmanım değerli hocam Prof. Dr. Zuhal ERDEM’e; Uzmanlık eğitimimde radyoloji eğitimimi destekleyen, değerli hocalarım, Prof. Dr. L. Oktay ERDEM’e, Yrd. Doç.Dr. Özlem TOKGÖZ’e; Uzmanlık eğitimi süreci ile birlikte aynı sevinçleri, üzüntüleri, endişeleri paylaştığımız asistan arkadaşlarıma; Radyoloji servisindeki teknisyen, hemşire ark...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitimim
prof
esirgemeyen
değerli
arkadaşlarım
eğitimi


4. SAYFA ICERIGI

ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimim boyunca bilgisini esirgemeyen, tez danışmanım değerli hocam Doç. Dr. L. Oktay Erdeme;
Uzmanlık eğitimimde radyoloji eğitimimi destekleyen, değerli hocalarım Doç. Dr. Zuhal Erdem, Yrd. Doç.Dr. Özlem Tokgöze;
Fakültemizde görevli oldukları dönemlerde değerli bilgi ve tecrübelerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Sadi Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Koray Hekimoğlu, Doç. Dr. Tülay Özer, Doç. Dr. Hüseyin Özdemire;
Tezimin her aşamasında destek olan Dahiliye Anabilimdalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Yücel Üstündağa ve tezimin istatistik analizlerini yaparken yardımcı olan Prof. Dr. Vildan Sümbüloğlu ve öğretim görevlisi Firüzan Köktürka;
Tezimin verilerini ve hasta bilgilerini geriye dönük olarak bilgi işlem sisteminden taramam esnasında desteğini esirgemeyen bilgi işlem uzmanı değerli arkadaşın İbrahim Karadağa
Uzmanlık eğitimi süreci ile birlikte aynı sevinçleri, üzüntüleri, endişeleri paylaştığımız asistan arkadaşlarıma;
Radyoloji servisindeki teknisyen, hemşire arkadaşlarım ve yardımcı sağlık personeline;
Dr. Bora KALAYCIOĞLU Ekim, 2009
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php