Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

Periportal mesafe CTP ile elde ettiğimiz sonuçlar bakımından analiz edildiğinde cuttoff değeri olarak CTP A için <12 mm, CTP B için 12-17.9 mmCTP C için >18 mm olarak hesaplanmıştır.
Siroz öyküsü olmayan normal kişilerde MR görüntüleri ile yapılan incelemede ortalama periportal alan genişliği 5.3+-3.1 mm (standart deviasyon) olarak bulunmuştur. (63). Karaciğer sirozu olan hastalarda bu alan genişliği 15.5+-6.2 mm olarak artmaktadır. Periportal mesafenin kuttoff değeri 10 mm olarak kabul edildiğinde erken dönem siroz tanısı için sensitivitesi %93, spesifitesi ,%98, güvenilirliği %92, pozitif prediktif değeri %91olarak bulunmuştur (63)
Bizim çalışmamızda CTP sınıflarımıza göre hesapladığımız periportal Cutoff değerleri Child A için 12 mm dir. Erken evre siroz için anlamlı kabul edilen bu mesafenin Child sınıflamasının diğer seviyelerinde de (B ve C) genişleme göstermiş olması hastalığın ileri klinik evrelerinde de bu yağ dokusu artışının devam ettiği sonucunu doğurmuştur. İstatistiksel analizlerimizde periportal mesafe ile CTP sınıflaması arasında anlamlı istatistiksel farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır (p<0.001). Periportal mesafe ve siroz hastalığının histopatolojik ağırlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan biopsi ile histopatolojik bulguların incelendiği ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. Şekil 7: Hiler periportal mesafedeki yağlanma artışının ölçülmesi (ok). 2940. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

siroz
karaciğer
arasında
diğer
anlamlı
arasındaki


40. SAYFA ICERIGI

Periportal mesafe CTP ile elde ettiğimiz sonuçlar bakımından analiz edildiğinde cuttoff değeri olarak CTP A için <12 mm, CTP B için 12-17.9 mmCTP C için >18 mm olarak hesaplanmıştır.
Siroz öyküsü olmayan normal kişilerde MR görüntüleri ile yapılan incelemede ortalama periportal alan genişliği 5.3+-3.1 mm (standart deviasyon) olarak bulunmuştur. (63). Karaciğer sirozu olan hastalarda bu alan genişliği 15.5+-6.2 mm olarak artmaktadır. Periportal mesafenin kuttoff değeri 10 mm olarak kabul edildiğinde erken dönem siroz tanısı için sensitivitesi %93, spesifitesi ,%98, güvenilirliği %92, pozitif prediktif değeri %91olarak bulunmuştur (63)
Bizim çalışmamızda CTP sınıflarımıza göre hesapladığımız periportal Cutoff değerleri Child A için 12 mm dir. Erken evre siroz için anlamlı kabul edilen bu mesafenin Child sınıflamasının diğer seviyelerinde de (B ve C) genişleme göstermiş olması hastalığın ileri klinik evrelerinde de bu yağ dokusu artışının devam ettiği sonucunu doğurmuştur. İstatistiksel analizlerimizde periportal mesafe ile CTP sınıflaması arasında anlamlı istatistiksel farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır (p<0.001). Periportal mesafe ve siroz hastalığının histopatolojik ağırlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan biopsi ile histopatolojik bulguların incelendiği ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. Şekil 7: Hiler periportal mesafedeki yağlanma artışının ölçülmesi (ok). 29

İlgili Kaynaklarsingle.php