Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

ÖZET
Kalaycıoğlu B., Siroz Olgularında Dinamik Bt Bulgularının Klinik ve Laboratuvar Bulgularıyla İlişkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Tezi, Zonguldak, 2009. Siroz diğer kronik karaciğer hastalıkları tipleriyle beraber National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC) verilerine göre 1994den beri Amerika Birleşik devletlerindeki en sık ölüm nedenleri arasında 10. sıradadır. Sebep olduğu komplikasyonlar ve HCC nedeniyle önemli ekonomik maliyetlere neden olmaktadır. Sirozun tanısı karaciğer biyopsisi veya klinik, laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile konur. Biyopsi en kesin tanı yöntemidir. Sirozun klinik ağırlığı Child -Turcotte-Pugh (CTP) Sınıflamasıyla ortaya konabilir bu sınıflama için asit, ensefalopati, total bilirübin düzeyi, albümin düzeyi ve PTZ uzama süresi (INR değeri) hesaplanarak buna karşılık gelen puan dereceleri toplanır. Bu sınıflama her hasta için ve hastanınher kontrole gelişinde tekrarlanır ve belirli düzeyde iş gücüne ve ekonomik kayba malolmaktadır. Siroz fizyopatolojisi gereği karaciğer parankiminde perfüzyon farklılıkları ve anatomik değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler kaudat lobu, sağ lobun tamamını ve sol lobun medial segmentini içine alır. Karaciğer anatomisindeki bu değişiklikler bilgisayarlı tomografi imajlarında ortaya konabilir ve boyut farklılıkları ölçülebilir. 2005-2009 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde değerlendirilip kronik karaciğer hastalığı ve siroz tanı ve ön tanıları alan ve yine bu dönemde Radiodiagnostik Anabilimdalında trifazik abdominal tomografi incelemesiyapılan 116sı kadın ,153ü erkek olmak üzere toplam 269 hasta geriye dönük olarak hastane bilgi işlem sisteminden taranmış ve Trifazik Bilgisayarlı Tomografi görüntülerine Radiodiagnostik Anabilimdalında arşivlerden ulaşılmıştır. Aynı hastalaların Child sınıflaması hastanemiz bilgi işlem sistemindeki verilere dayanarak hesaplanmıştır. Her hastanın tomografi görüntlerindeki kaudatlob sağ lob oranı, modifiye kaudat lob sağ lob oranı ve periportal mesafesi child skorlarıyla mukayese edilmiştir. Bu yöntemlerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadıkları ve istatistiksel olarak uyumları hesaplanmıştır. Ölçümler sonucu elde edilen kaudat lob sağ lob oranı, modifiye kaudat lob sağ lob oranı ve periportal mesafe ölçümlerinin hepsi hastaların child skorlarıyla istatistiksel olarak anlamlı ilişkide bulunmuştur(p<0.001). Kappa analizi sonucunda CTP ile kaudat lob- sağlob arasındaki uyum 0.60, CTP ile modifiye kaudatlob- sağ lob arasındaki uyum 0.55, CTP periportal mesafe arasındaki uyum 0.43 olarak hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler: Karaciğer sirozu, Child-Turcotte-Pugh skorlaması, Kaudatlob-sağlob oranı, modifiye kaudat lob-sağlob oranı, periportal mesafe. iv5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaudat
karaciğer
mesafe
oranı
arasında
modifiye


5. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Kalaycıoğlu B., Siroz Olgularında Dinamik Bt Bulgularının Klinik ve Laboratuvar Bulgularıyla İlişkisi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Tezi, Zonguldak, 2009. Siroz diğer kronik karaciğer hastalıkları tipleriyle beraber National Digestive Diseases Information Clearinghouse (NDDIC) verilerine göre 1994den beri Amerika Birleşik devletlerindeki en sık ölüm nedenleri arasında 10. sıradadır. Sebep olduğu komplikasyonlar ve HCC nedeniyle önemli ekonomik maliyetlere neden olmaktadır. Sirozun tanısı karaciğer biyopsisi veya klinik, laboratuvar veya görüntüleme yöntemleri ile konur. Biyopsi en kesin tanı yöntemidir. Sirozun klinik ağırlığı Child -Turcotte-Pugh (CTP) Sınıflamasıyla ortaya konabilir bu sınıflama için asit, ensefalopati, total bilirübin düzeyi, albümin düzeyi ve PTZ uzama süresi (INR değeri) hesaplanarak buna karşılık gelen puan dereceleri toplanır. Bu sınıflama her hasta için ve hastanınher kontrole gelişinde tekrarlanır ve belirli düzeyde iş gücüne ve ekonomik kayba malolmaktadır. Siroz fizyopatolojisi gereği karaciğer parankiminde perfüzyon farklılıkları ve anatomik değişikliklere neden olur. Bu değişiklikler kaudat lobu, sağ lobun tamamını ve sol lobun medial segmentini içine alır. Karaciğer anatomisindeki bu değişiklikler bilgisayarlı tomografi imajlarında ortaya konabilir ve boyut farklılıkları ölçülebilir. 2005-2009 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde değerlendirilip kronik karaciğer hastalığı ve siroz tanı ve ön tanıları alan ve yine bu dönemde Radiodiagnostik Anabilimdalında trifazik abdominal tomografi incelemesiyapılan 116sı kadın ,153ü erkek olmak üzere toplam 269 hasta geriye dönük olarak hastane bilgi işlem sisteminden taranmış ve Trifazik Bilgisayarlı Tomografi görüntülerine Radiodiagnostik Anabilimdalında arşivlerden ulaşılmıştır. Aynı hastalaların Child sınıflaması hastanemiz bilgi işlem sistemindeki verilere dayanarak hesaplanmıştır. Her hastanın tomografi görüntlerindeki kaudatlob sağ lob oranı, modifiye kaudat lob sağ lob oranı ve periportal mesafesi child skorlarıyla mukayese edilmiştir. Bu yöntemlerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadıkları ve istatistiksel olarak uyumları hesaplanmıştır. Ölçümler sonucu elde edilen kaudat lob sağ lob oranı, modifiye kaudat lob sağ lob oranı ve periportal mesafe ölçümlerinin hepsi hastaların child skorlarıyla istatistiksel olarak anlamlı ilişkide bulunmuştur(p<0.001). Kappa analizi sonucunda CTP ile kaudat lob- sağlob arasındaki uyum 0.60, CTP ile modifiye kaudatlob- sağ lob arasındaki uyum 0.55, CTP periportal mesafe arasındaki uyum 0.43 olarak hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler: Karaciğer sirozu, Child-Turcotte-Pugh skorlaması, Kaudatlob-sağlob oranı, modifiye kaudat lob-sağlob oranı, periportal mesafe. iv

İlgili Kaynaklarsingle.php