Siroz olgularında dinamik BT bulgularının klinik ve laboratuvar bulgularıyla ilişkisi

İÇİNDEKİLER Sayfa
ÖNSÖZ. iii ÖZET.iv ABSTRACT .v KISALTMALAR DİZİNİ .vi İÇİNDEKİLER .vii ŞEKİL DİZİNİ .ix TABLO DİZİNİ .x 1. GİRİŞ.1 2. GENEL BİLGİLER.2
2.1. Karaciğerin Fonksiyonları.2 2.2. Topografik Anatomi .2 2.3. Karaciğerin Segmental Anatomisi.3 2.4. Vasküler Anatomi.6 2.5. Hepatik Ligament ve Fissürler .7 2.6. Siroz.7
2.6.1. Karaciğer sirozunda etiyoloji. .9 2.6.2. Epidemiyoloji .10 2.6.3. Siroz Patoloji-Patogenez .11 2.6.4. Sirozda görüntüleme ile ortaya konabilecek morfolojik değişilikler .11 2.6.5. Klinik .12 2.6.6. Laboratuvar .12 2.6.7. Tanı .13 2.6.8. Prognoz .13 2.6.9. Sirozun Komplikasyonları.14 2.7. Hepatoselüler Karsinom (HCC) .15 2.7.1. HCCde Okuda evreleme sistemi .16 3. GEREÇ VE YÖNTEM.17 3.1. Hepatik ölçümler .17 3.2. İstatistiksel Analiz .20 4. BULGULAR.21
vii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karaciğer sirozunda azotemik ve nonazotemik hastalarda renal hemodinamik değişikliklerin doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ .................................................................................................................. iii ÖZET ..................................................................................................................... iv ABSTRACT .............................................................................................................v İÇİNDEKİLE...
Hepatit B virüsüne bağlı karaciğer sirozu olan hastalarda lamivudin direnci - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ve AMAÇ ..................................................................................... 1 a. Kronik hepatit B (HBV) enfeksiyonunun doğal seyri ................. 1 i.İmmun tolerans fazı ........................................................... 2 ii.İmmun aktif faz.................................................................. 2 1. HBeAg negatif/AntiHBe pozitif kroni...
Sirotik hastalarda özafagus varislerin tespitinde çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile endoskopinin karşılaştırılması - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR ..........................................................................................................................I İÇİNDEKİLER................................................................................................................... II TABLOLAR LİSTESİ ......................................................................................................IV ŞE...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
siroz
giriş
sirozun
karaciğer
bilgiler


8. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER Sayfa
ÖNSÖZ. iii ÖZET.iv ABSTRACT .v KISALTMALAR DİZİNİ .vi İÇİNDEKİLER .vii ŞEKİL DİZİNİ .ix TABLO DİZİNİ .x 1. GİRİŞ.1 2. GENEL BİLGİLER.2
2.1. Karaciğerin Fonksiyonları.2 2.2. Topografik Anatomi .2 2.3. Karaciğerin Segmental Anatomisi.3 2.4. Vasküler Anatomi.6 2.5. Hepatik Ligament ve Fissürler .7 2.6. Siroz.7
2.6.1. Karaciğer sirozunda etiyoloji. .9 2.6.2. Epidemiyoloji .10 2.6.3. Siroz Patoloji-Patogenez .11 2.6.4. Sirozda görüntüleme ile ortaya konabilecek morfolojik değişilikler .11 2.6.5. Klinik .12 2.6.6. Laboratuvar .12 2.6.7. Tanı .13 2.6.8. Prognoz .13 2.6.9. Sirozun Komplikasyonları.14 2.7. Hepatoselüler Karsinom (HCC) .15 2.7.1. HCCde Okuda evreleme sistemi .16 3. GEREÇ VE YÖNTEM.17 3.1. Hepatik ölçümler .17 3.2. İstatistiksel Analiz .20 4. BULGULAR.21
vii

İlgili Kaynaklarsingle.php