Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu ve septik şok belirtileri olan hastalarda prokalsitoninin tanısal ve prognostik değeri


T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SİSTEMİK İNFLAMATUVAR YANIT SENDROMU VE SEPTİK ŞOK BELİRTİLERİ OLAN HASTALARDA
PROKALSİTONİNİN TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ Dr. Ayşegül SEREMET KESKİN
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Deniz AKDUMAN
ZONGULDAK 2010
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak ilindeki Streptococcus pneumoniae klinik izolatlarının fenotipik ve genotipik yöntemlerle epidemiyolojik değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İLİNDEKİ STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE KLİNİK İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. E. Nur SARI TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Canan KÜLAH ZONGULDAK 2011 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
tıpta
uzmanlık
dalı
anabilim
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
SİSTEMİK İNFLAMATUVAR YANIT SENDROMU VE SEPTİK ŞOK BELİRTİLERİ OLAN HASTALARDA
PROKALSİTONİNİN TANISAL VE PROGNOSTİK DEĞERİ Dr. Ayşegül SEREMET KESKİN
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Deniz AKDUMAN
ZONGULDAK 2010
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php