T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI VE TÜRKİYEDE SİYASETİN STERİLİZASYONU
Gül Esra ÇAKIR
Danışman: Doç. Dr. İzzet BOZKURT
Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Derecesi için Sosyal Bilimler Enstitüsüne Sunulmuştur.
İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mevlevihaneler döneminde bestelendiği tespit edilmiş 46 ayinin makam ve geçki açısından tahlili - Sayfa 12
KISALTMALAR c. : Cilt m. : Milâdî ö. : Ölümü s. : Sayfa Fr. : Fransızca Öz. : Özet a.g.e : Adı geçen eser bkz : Bakınız Çev. : Çeviri Mat. : Matbaa Haz. : Hazırlayan AÜSBE : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DEÜSBE : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EÜDTMK : Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı GÜFBE : Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İTÜSBE : İ...
Kur'an kurslarında yetişkin kadınların din eğitimi - Sayfa 11
İSAV İÜSBE MEB MÜSBE OMÜSBE p RÜSBE sy. s. ss. SAÜSBE SDÜSBE SÜSBE UÜİF UÜİFD UÜSBE TDV ts. vb. Yay. YYÜSBE : İslami İlimler Araştırma Vakfı : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : Milli Eğitim Bakanlığı : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : Yanılma Payı : Rize Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sayı : Sayfa :...
Türkiye'deki iletişim araştırmalarında eğilimler: Yüksek lisans tez çalışmaları üzerine bir inceleme - Sayfa 133
- "İngilizce Dili Öğretimi Alanında Türkiye'de Ve Dünyada Öncü Durumunda Olan Oxford Üniversitesi Yayınevi'nin Halkla İlişler Ve Tanıtım Çalışmaları", Kamile Hamiloğlu, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. - "Otel İşletmelerinde Halkla İlişkiler", Havva Boyacı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. - "Hizmet Kalitesi Ve Başarılı Şirketlerde Kalitenin Önemi", Burak İmer, İ.Ü. Sosyal Bilimler Ens...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sosyal
bilimler
enstitüsü
üniversitesi
istanbul
iletişim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARI VE TÜRKİYEDE SİYASETİN STERİLİZASYONU
Gül Esra ÇAKIR
Danışman: Doç. Dr. İzzet BOZKURT
Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Derecesi için Sosyal Bilimler Enstitüsüne Sunulmuştur.
İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php