Şizofreni hastalarında modafinil kullanımının bilişsel işlevler üzerine etkisi: Prospektif izlem çalışması


T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MODAFİNİL KULLANIMININ BİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ: PROSPEKTİF İZLEM ÇALIŞMASI
Dr. Devrim ÖZTÜRK CAN UZMANLIK TEZİ
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY
ZONGULDAK 2008 i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak havzası kömür damarlarından elde edilecek kendiliğinden yanma verilerinin bir uzman sistem programı ile değerlendirilmesi - Sayfa 7
TEŞEKKÜR Yaz.ar, bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen aşağıdaki kişi ve kuruluşlara sonsuz teşekkOr borçludur. Gerek tez konusunun belirlenmesi, içeriğinin ayrıntılandırılması, çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların yonımlanması, gerekse genel anlamda somutlaşan çok değerli destek, katlcı ve yönlendirmeleri için Tez Danışmanı Prof. Dr. Vedat DİDARİ'ye (Zonguldak Karaelmas Ü.); Tez İzl...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
anabilim
dalı
danışmanı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
ŞİZOFRENİ HASTALARINDA MODAFİNİL KULLANIMININ BİLİŞSEL İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ: PROSPEKTİF İZLEM ÇALIŞMASI
Dr. Devrim ÖZTÜRK CAN UZMANLIK TEZİ
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY
ZONGULDAK 2008 i

İlgili Kaynaklarsingle.php