YÜKSEK LİSANS/DOKTORA JÜRİ ONAY FORMU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun . tarih ve ./. sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından ././. tarihinde tez savunma sınavı yapılan .ın tez çalışması .Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir.

ÜYE (TEZ DANIŞMANI)

:

JÜRİ

ÜYE :

ÜYE :

ÜYE :

ÜYE :
ONAY
G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun . tarih ve ./. sayılı kararı.
İMZA/MÜHÜR

iii3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Saf demirin ethanolamine çözeltisi içerisinde elektrolitik plazma yöntemiyle yüzey sertleştirilmesi - Sayfa 3
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA JÜRİ ONAY FORMU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ……………………………. tarih ve ………/…………. sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından …………/………/………… tarihinde tez savunma sınavı yapılan ……………………………………………’ın tez çalışması ……………………………………Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir. JÜ...
Yere nüfuz eden radar sisteminin zaman uzayında sonlu farklar yöntemi ile modellenmesi - Sayfa 4
iii GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA JÜRİ ONAY FORMU G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ……………………………. tarih ve ………/…………. sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından …………/………/………… tarihinde tez savunma sınavı yapılan ……………………………………………’ın tez çalışması ……………………………………Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiş...
Katı oksit yakıt hücrelerinde elektrolit, anot ve katot olarak kullanılacak seramiklerin üretilmesi ve iyonik iletkenlik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 4
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS /DOKTORA JÜRİ ONAY FORMU G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun …………………………….tarih ve ………/…………. sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından ………… /………/………… tarihinde tez savunma sınavı yapılan ………………………………………….’ın tez çalışması …………………………………… Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kab...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
edilmiştir
kabul
tezi
lisans
dalında


3. SAYFA ICERIGI

YÜKSEK LİSANS/DOKTORA JÜRİ ONAY FORMU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ
G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun . tarih ve ./. sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından ././. tarihinde tez savunma sınavı yapılan .ın tez çalışması .Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir.

ÜYE (TEZ DANIŞMANI)

:

JÜRİ

ÜYE :

ÜYE :

ÜYE :

ÜYE :
ONAY
G.Y.T.E. Mühendislik ve Fen Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun . tarih ve ./. sayılı kararı.
İMZA/MÜHÜR

iii

İlgili Kaynaklarsingle.php