Soğutucu bataryalar ve soğutucu bataryalarda yoğuşma
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOĞUTUCU BATARYALAR VE SOĞUTUCU BATARYALARDA YOĞUŞMA
Makina Müh. Oğuzhan KURT
FBE Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Proses Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet KOYUN
İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akıllı binalarda alt sistem değerlendirmesi:İstanbul örneği - Sayfa 77
• Zonların basınçlandırılması, • Konfor ses seviyesidir. Bir mahalin ısıtma ve/veya soğutma yükü, ait olduğu mahal için öngörülmüş olan konfor şartlarının sağlanması ve bunu takiben konfor şartlarının korunabilmesi için mahale birim zamanda verilmesi (ısıtma) ve/veya mahalden çekilmesi (soğutma) gereken ısı enerjisidir. Mahalin ısıtma ve/veya soğutma fikri belirlendikten sonra, yükün karşılığı ola...
Programlanabilir (PLC) ısı pompalı kurutucunun tasarımı, imalatı ve kereste kurutma işleminde deneysel incelenmesi - Sayfa 105
105 w, g/kg üfleme Özgül Nem + G + Bağıl nem çh' ç soğuk yüzey Kh Fırın Sç üh Kondenser dg ∆χ Kuru Termometre Sıcaklığı + T, C Şekil 7.31. Sistemde nem yoğuşturmasının yapıldığı durumda havanın psikrometrik değişimi. G: Soğutucu bataryaya giren su Ç: Soğutucu bataryadan çıkan su Sç: Soğutucu bataryadan çıkış havası Kh: Karışım havası üh: Üfleme havası ç...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soğutucu
bataryalar
yoğuşma
yüksek
bataryalarda
teknik


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOĞUTUCU BATARYALAR VE SOĞUTUCU BATARYALARDA YOĞUŞMA
Makina Müh. Oğuzhan KURT
FBE Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Proses Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet KOYUN
İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php