SOL-GEL YÖNTEMİ İLE 316 LSS VE Tİ İMPLANT MALZEMELERİN ÜZERİNE HİDROKSİAPATİT( HAP ) KAPLAMALARIN ÜRETİLMESİ VE KOROZYON DAVRANIŞLARININ
ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihal ÇİFTÇİ
DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
KİMYA ANABİLİM DALI Haziran 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 51
4.2 Sinif Yöntemleri Bu bölüm sinifinda yöntem tanimlari verilmistir. Asagidaki yöntemler açiklanmaktadir: • AuthenticationUser Yöntemi • GetQuestionnaire Yöntemi • Anket Yöntemi • SelectLocationDate Yöntemi • GetCommunityType Yöntemi • DeleteBillingRecord Yöntemi • ReadBillingRecord Yöntemi • UpdateBillingRecordStatus Yöntemi • ViewMenuAndSelection Yöntemi • TakeUserConsent Yöntemi • DoTransactio...
Flüt öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerinin konulara göre etkililiğinin değerlendirilmesi - Sayfa 16
5 Tablo 1: Yazarlara Göre Belirlenen Genel Öğretim Yöntemlerinin Sınıflandırması Aytekin İşman Ahmet Eskicumalı (2006) Anlatım Yöntemi Soru - Cevap Yöntemi Tartışma Yöntemi Beyin Fırtınası Yöntemi Problem Çözme Yöntemi Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi Grup Çalışması Yöntemi Rol Oynama Yöntemi Benzetişim Yöntemi Şeref Tan (2006) Düz Anlatım Yöntemi Soru-Cevap Yöntemi Tartışma Yöntemi Beyin...
- Sayfa 52
• ViewingOption Yöntemi • ShowVideos Yöntemi • ShowPackages Yöntemi • ShowPackageVideos Yöntemi • SelectNewVideoorPackage Yöntemi • ShowBoughtVideo Yöntemi • ViewCurrentlyBoughtPackage Yöntemi • playVideo Yöntemi • ShowAllPackages Yöntemi • ShowAllVideos MethodInsertVideo Yöntemi • InsertPackage Yöntemi • SelectPrevioslyBoughtVideo Yöntemi • GetVideoProperties Yöntemi • GetPackagePrice Yöntemi Aut...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yöntemi
yöntemle
yüksek
haziran
üzerine
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

SOL-GEL YÖNTEMİ İLE 316 LSS VE Tİ İMPLANT MALZEMELERİN ÜZERİNE HİDROKSİAPATİT( HAP ) KAPLAMALARIN ÜRETİLMESİ VE KOROZYON DAVRANIŞLARININ
ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihal ÇİFTÇİ
DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Aysel BÜYÜKSAĞİŞ
KİMYA ANABİLİM DALI Haziran 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php