Somatotip yapıları spor yapmaya uygun çocukların spor branşlarına özgü yetenek düzeylerinin araştırılması (Ankara ili örneği).
T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANA BİLİM DALI
SOMATOTİP YAPILARI SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN SPOR BRANŞLARINA ÖZGÜ YETENEK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
DOKTORA TEZİ
Olcay MÜLAZIMOĞLU
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Haluk KOÇ
ANKARA Kasım 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye süper liginde mücadele eden bir futbol takımın iç saha ve dış sahalarda yaptığı maçların analiz sonuçlarının karşılaştırılması. - Sayfa 2
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı Spor Sağlık Bilimleri Tezli Yüksek Lisan Programı Çerçevesinde yürütülmüş olan bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: 24-08-2007 Prof . Dr Gülfem ERSÖZ Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Jüri Başkanı Doç. Dr Mitat KOZ Ankara Ü...
Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Bayrampaşa ilçesi örneği - Sayfa 82
Özerkan, Kemal Nuri , (2004). Spor Psikolojisine Giris, Nobel Yayınları, Ankara. Özkatarkaya, E., (2010). 18-25 Yas arası isitme engelli sporcuların stres ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. Peter,G.,Beyer,E.(1997). ,Saldırganlık, (Çev.Z. Kılıç), Spor ekin dergisi, sayı 2, s.36 Ankara Pulur, A. (2001...
Ankara Üniversitesi öğrencilerinin kadınların spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüşleri - Sayfa 3
ii Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde yürütülmüş bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: / /2014 İmza Prof.Dr. Mithat KOZ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Jüri Başkanı İmza Prof. Dr. Gülfem ERSÖZ ARITAN Ankara Üniversitesi Spor Biliml...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
tezi
bilimleri
beden
spor
bilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANA BİLİM DALI
SOMATOTİP YAPILARI SPOR YAPMAYA UYGUN ÇOCUKLARIN SPOR BRANŞLARINA ÖZGÜ YETENEK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
DOKTORA TEZİ
Olcay MÜLAZIMOĞLU
Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Haluk KOÇ
ANKARA Kasım 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php