Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SONLU UZUNLUĞA HAİZ NON-LİNEER MALZEMEDEN YAPILMIŞ ÇUBUKLARDA DALGA VE GERİLME ANALİZİNE
ANALİTİK YAKLAŞIM
ÖZKAN BADEMCİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SONLU UZUNLUĞA HAİZ NON-LİNEER MALZEMEDEN YAPILMIŞ ÇUBUKLARDA DALGA VE GERİLME ANALİZİNE
ANALİTİK YAKLAŞIM
ÖZKAN BADEMCİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA 2005

İlgili Kaynaklar
single.php