Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

v = (1 ) /

dir. p = dy d konulursa,

d2y d 2

=

d d

dy d

=

d ( p) dy
dy d

=

p

dp dy

bulunur . Bilahare, (2.15) denklemi birinci dereceden denkleme çevrilirse:

yp dp = vp2 dy

verir. Bu denklem düzeltilmiş halde şu şekilde yeniden yazılabilir:

dp = v dy py

(2.19) denkleminin çözümü, integre edilerek:

ya da

log p = v log y + C1 p = dy = Cyv = Cy1(1 )
d

şeklinde elde edilir. Tekrar integre edilirse
y1 = 1 (Cx + B)

veya

(2.16) (2.17) (2.18) (2.19) (2.20) (2.21) (2.22)14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 34
3. TEORISI VE YÖNTEMLERI Erkan TOROS y = AY + B y = 0, Y = -1 y = 1, Y = 1 Biz y çözmek durumunda = AY + B biz A = 0.5 ve oda bulmak = 0.5 Sonra denklem y = 1 Y + 1 olur 22, bu dönüsümü takiben, hizin türevi olur; du = du dY 2 du dy dy dy = dY Transfer katsayisi olarak tanimlanmasi; tr = 2, Biz olsun; du = tr du dy dY Sonra taban hiz ve sicaklik yönetim denklemleri haline; ∂u + ∂V = 0, ...
Genelleştirilmiş diferansiyel quadrature metodunun titreşim problemlerine uygulanması - Sayfa 43
29 2.1.4.Dairesel İnce Plağın Eğilmesi; Dairesel ince plağın uniform kalınlıkta genel merkezcil eksenel yük altındaki eğilmesi aşağıdaki denklemde olduğu gibi verilmiştir; -d 4-y +2-d-3y- - -1 -d 2-y + -1 -dy =-p(-r) dr4 r dr 3 r 2 dr 2 r 3 dr D (2.49) Burada ·D plağın eğilme rijitliği, p plağa uygulanan normal yükü, r dairenin yarıçapını ve y ise eğilme değerini göstermektedir. p...
Laminer sınır tabaka içerisinde yüzey sürtünme katsayısının kama açısına bağlı olarak değişimi - Sayfa 42
28 Sınır koşulları denklem (5.1.1)’e uygulanırsa, u = 0 için u = U için g(0) = 0 g(1) = 1 elde edilir. Verilen g(Y ) fonksiyonunu hesaplanabilir hale getirmek için sürükleme kuvveti, D , ile yüzey sürtünme kuvveti, τ w , arasında bir bağıntı kurulmalıdır. Bu denklem, dD dx = bτ w (5.1.4) şeklinde yazılabilir. Ayrıca sürükleme kuvveti, D = δ ρb∫ u(U − ...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denklem
denklemi
edilir
bulunur
birinci
şekilde


14. SAYFA ICERIGI

v = (1 ) /

dir. p = dy d konulursa,

d2y d 2

=

d d

dy d

=

d ( p) dy
dy d

=

p

dp dy

bulunur . Bilahare, (2.15) denklemi birinci dereceden denkleme çevrilirse:

yp dp = vp2 dy

verir. Bu denklem düzeltilmiş halde şu şekilde yeniden yazılabilir:

dp = v dy py

(2.19) denkleminin çözümü, integre edilerek:

ya da

log p = v log y + C1 p = dy = Cyv = Cy1(1 )
d

şeklinde elde edilir. Tekrar integre edilirse
y1 = 1 (Cx + B)

veya

(2.16) (2.17) (2.18) (2.19) (2.20) (2.21) (2.22)

İlgili Kaynaklar
single.php