Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

2.4. Benzerlik Dönüşümleri Aracılığıyla Çözülebilir Denklemler
Akışkanlar mekaniği, non-lineer difüzyon, dalga yayılımı ve diğer alanlardaki birçok ilerlemeler benzerlik değişkenleri oluşturma kabiliyetimiz sayesinde başarılmıştır. Yaygın kullanılan dört bölüm arasından grup invaryantları en çok ses getiren metot olmuştur. Bu yöntem kolayca genelleştirilmektedir. Bu bölümde non-lineer akışkanlardaki ısı tranferinde Lee ve Ames tarafından elde edilen bazı non-lineer denklemler özetlenmiştir.

Lee ve Ames ten, sınır tabaka temel denklemleri formu:

ux + vy = 0

[ ]uux + vuy

=

U

eU

e

+

uy

n1
uy

y

+

(2.58) (2.59)

( )u x + v y =

N Pr

1 yy

(2.60)

dır. Burada u, v,U e , NPr , ve n sırasıyla x ve y yönündeki boyutsuz hızları, sınır tabaka hızını, Prandtl sayısını, boyutsuz sıcaklığı ve non-lineerite parametrelerini göstermektedir. Zorlanmış konveksiyon için = 0 ve doğal konveksiyon için = 1 dir.

(a) Düz Tabaka Üzerinde Momentum Transferi

n(n + 1) f + ( f ) 2n f = 0

(2.61)

Bu problemin incelemesi Acrivos tarafından yapılmıştır.23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı parametreler altında kararlı ve osilasyonlu yüzey gerilim konveksiyon hareketlerinin incelenmesi - Sayfa 14
u U UR USM UTh UVh v V VV VT Vg VMa VR W x X y Y z Z ρ ν µ µg βT σ σT α δT δV δTh δVh δTv δVv θ ς x- yönündeki boyutsuz hız x- yönündeki boyutlu hız, (m/s) x-yönündeki referans hız, (m/s) United States Microgravity Laboratuarı x-yönündeki yatay termal sınır tabaka hızı x- yönündeki yatay viskoz sınır tabaka hızı y-yöndeki boyutsuz hız y-yönündeki boyutlu hız, (m/s) y- yönündeki...
Yarı iletken malzemeler için termokapiler konveksiyon üzerine deneysel bir çalışma - Sayfa 12
TM Isıtıcı duvar ile soğutucu duvar sıcaklıklarının ortalama sıcaklığı, (°C) TR Ortam sıcaklığı, (°C) TW Duvar sıcaklığı, (°C) T∞ Üniform sıcaklık, (°C) u x- yöndeki boyutsuz hız U x- yöndeki hız, (m/s) UR x-yönünde referans hız, (m/s) x Boyutsuz koordinat X Boyutlu koordinat y Boyutsuz koordinat Y Boyutlu koordinat v y-yöndeki boyutsuz hız V y-yöndeki hız, (m/s) Vg Doğal konveksiyon hız, [g β ∆T ...
Bazı ısı problemlerinin dönüşüm yöntemi ile çözümü - Sayfa 49
49 4.2 Düşey Düzlem Üzerinde Oluşan Taşınım Denklemlerinin Çözümü Bir düşey tabaka üzerinde sıkıştırılamaz koyu akışkanın akışını ele alalım.Üst üste sınır tabakasındaki akış,iki boyutlu sürekli bir denklem olsun ve sınır tabaka denklemleri Şekil 4.2 Düşey düzlem üzerinde ısı ve hız profili ∂u + ∂v =0 ∂x ∂y (4.2.1) u ∂u ∂x +v ∂u ∂y =μ ∂2u ∂y 2 +g TW − T∞ T∞ θ ...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sınır
boyutsuz
denklemler
yönündeki
tabaka
denklemleri


23. SAYFA ICERIGI

2.4. Benzerlik Dönüşümleri Aracılığıyla Çözülebilir Denklemler
Akışkanlar mekaniği, non-lineer difüzyon, dalga yayılımı ve diğer alanlardaki birçok ilerlemeler benzerlik değişkenleri oluşturma kabiliyetimiz sayesinde başarılmıştır. Yaygın kullanılan dört bölüm arasından grup invaryantları en çok ses getiren metot olmuştur. Bu yöntem kolayca genelleştirilmektedir. Bu bölümde non-lineer akışkanlardaki ısı tranferinde Lee ve Ames tarafından elde edilen bazı non-lineer denklemler özetlenmiştir.

Lee ve Ames ten, sınır tabaka temel denklemleri formu:

ux + vy = 0

[ ]uux + vuy

=

U

eU

e

+

uy

n1
uy

y

+

(2.58) (2.59)

( )u x + v y =

N Pr

1 yy

(2.60)

dır. Burada u, v,U e , NPr , ve n sırasıyla x ve y yönündeki boyutsuz hızları, sınır tabaka hızını, Prandtl sayısını, boyutsuz sıcaklığı ve non-lineerite parametrelerini göstermektedir. Zorlanmış konveksiyon için = 0 ve doğal konveksiyon için = 1 dir.

(a) Düz Tabaka Üzerinde Momentum Transferi

n(n + 1) f + ( f ) 2n f = 0

(2.61)

Bu problemin incelemesi Acrivos tarafından yapılmıştır.

İlgili Kaynaklar
single.php