Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ
SONLU UZUNLUĞA HAİZ NON-LİNEER MALZEMEDEN YAPILMIŞ ÇUBUKLARDA DALGA VE GERİLME ANALİZİNE
ANALİTİK YAKLAŞIM
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Bu Tez 20.01.2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Yaşar PALA (DANIŞMAN) . (Makine Mühendisliği Bölümü) Yrd.Doç. Dr. İhsan KARAMANGİL . (Makine Mühendisliği Bölümü) Doç. Dr. İbrahim GÜNEY . (Matematik Bölümü)3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sert malzemelerin frezelenmesinde takım aşınma davranışlarının belirlenmesi - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI’nda oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Üye: Prof. Dr. Ulvi ŞEKER Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Üye: Prof. Dr. Remzi VAR...
Farklı kanat çıkış açılarında ara kanatçık uzunluğunun ve çevresel pozisyonunun dalgıç pompa performansına etkisinin analizi - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI'nda oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Yaşar PANCAR Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü Üye: Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU (I. Danışman) Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Mühendisliği Bölümü ...
Basınçlı döküm yönteminde Al-Si (A413) alaşımının termal ve dinamik parametrelere bağlı olarak ara yüzey ısı transfer katsayısının deneysel ve teorik incelenmesi - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Bu çalışma jürimiz tarafından MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI'nda oybirliği ile DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Hacı Mehmet ŞAHİN Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Üye: Prof. Dr. Osman İPEK (Danışman) Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Üye: Prof. ...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
mühendisliği
tezi
jüri
bölümü
tarafından


3. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ESNTİTÜSÜ
SONLU UZUNLUĞA HAİZ NON-LİNEER MALZEMEDEN YAPILMIŞ ÇUBUKLARDA DALGA VE GERİLME ANALİZİNE
ANALİTİK YAKLAŞIM
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Bu Tez 20.01.2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Yaşar PALA (DANIŞMAN) . (Makine Mühendisliği Bölümü) Yrd.Doç. Dr. İhsan KARAMANGİL . (Makine Mühendisliği Bölümü) Doç. Dr. İbrahim GÜNEY . (Matematik Bölümü)

İlgili Kaynaklar
single.php