Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

ikamesi yapılarak (3.58) denklemi

u u

=

1 +

x x0

n+1
n1

1

(3.60)

boyutsuz formuna getirilir. Şek. 2., n = 1.1 , n = 1.2 , n = 1.3 , n = 1.4 , n = 1.5 , n = 1.7 , n = 1.9 için u u nun x x0 bağlı olarak değişimini göstermektedir.

u u

x x0 Şekil 2. Seçilen çeşitli n değerleri için u u nun x x0 ile değişimi

t0 ı elde etmek için u nun t ye göre diferansiyelini aldıktan sonra, bulunan denklemde
u&(l,0) = U& 0 şartı kullanılır. Sonuç aşağıdaki şekildedir :

( )U& 0

=

t

0

n+1 1n

(c

2

n)

1 1n

n

2

1

n n

+

1 1

l

+

x0

n+1 n+1

n1

( x0 ) n1

(3.61)37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğilme rijitliği değişken elastik çubukların kritik burkulma yüklerinin varyasyonel iterasyon yöntemi ile belirlenmesi - Sayfa 34
1 ∫U düzeltilmiş (1) = U0 (1) + λ (LU0 + NU0 − g )dx 0 (3.28) Burada λ genel Lagrange çarpanıdır ve varyasyonel teori yardımıyla elde edilir. Denklemin sağındaki 2. terim ise düzeltme olarak adlandırılır. He bu yöntemi aşağıdaki şekilde bir iteratif yönteme dönüştürmüştür.[21-23] x0 ∫Un+1(x 0 ) = Un (x0 ) + λ{LUn + NUn − g}dx 0 (3.29) Burada U0(x) muhtemel değişkenlerle bir ...
Green fonksiyonları üzerine - Sayfa 63
55 Burada ∑g (x) = ∞ n=1 an sin nπ x L olmak üzere (4.2) ∫an = 2 L L 0 g ( x)sin nπ x L dx (4.3) dir. Bu çözümün sınır şartlarını sağladığı kolaylıkla görülür. an in yukarıdaki değeri seride yerine konularak, gerekli düzenlemeler yapıldığında ve geçici bir x0 değişkeni göz önüne alındığında ∫ ∑u ( x, t ) = L 0 g ...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denklemi
aşağıdaki
bağlı
sonuç
şartı
bulunan


37. SAYFA ICERIGI

ikamesi yapılarak (3.58) denklemi

u u

=

1 +

x x0

n+1
n1

1

(3.60)

boyutsuz formuna getirilir. Şek. 2., n = 1.1 , n = 1.2 , n = 1.3 , n = 1.4 , n = 1.5 , n = 1.7 , n = 1.9 için u u nun x x0 bağlı olarak değişimini göstermektedir.

u u

x x0 Şekil 2. Seçilen çeşitli n değerleri için u u nun x x0 ile değişimi

t0 ı elde etmek için u nun t ye göre diferansiyelini aldıktan sonra, bulunan denklemde
u&(l,0) = U& 0 şartı kullanılır. Sonuç aşağıdaki şekildedir :

( )U& 0

=

t

0

n+1 1n

(c

2

n)

1 1n

n

2

1

n n

+

1 1

l

+

x0

n+1 n+1

n1

( x0 ) n1

(3.61)

İlgili Kaynaklar
single.php