Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

ÖZET
Bu çalışmada, ilk olarak non-lineer denklemlere giriş yapılmaktadır. Daha sonra non-lineer denklemleri çözmede kullanılan bazı yöntemler örnekler verilerek izah edilmektedir.
İkinci olarak, non-lineer gerilme-şekil değiştirme bağıntısına sahip malzemeden yapılmış sonlu uzunlukta çubuktaki non-lineer elastik ve elastik-plastik dalga hareketi analiz edilmektedir. Elde edilen bir non-lineer kısmi diferansiyel denklem yeni bir metot kullanılarak iki non-lineer basit diferansiyel eşitliğe ayrılmaktadır. Sınır şartlarını ve başlangıç şartlarını sağlayan analitik çözüm denklemlerin özel çözümlerinden elde edilmektedir. Çubuktaki gerilmeler, dalga hızları ve yer değiştirmeler keyfi koşullar için bulunmaktadır. İki farklı metot geliştirilmektedir. İlk metot çözümde sınırlama getirirken, ikinci metotta sınırlama pratik açıdan daha mantıklı şartlar seçilerek kaldırılmaktadır.
Anahtar kelimeler : Ankastre, Çubuk, Non-lineer, Dalga, Yayılım, Gerilme4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Termoelastik koşullar altında iki elastik katı karışımı ile ilgili analitik çözümler - Sayfa 8
TERMOELASTİK KOŞULLAR ALTINDA İKİ ELASTİK KATI KARIŞIMI İLE İLGİLİ ANALİTİK ÇÖZÜMLER ÖZET İki veya daha fazla malzemenin birbirleri içerisinde difüzyona uğramaları sonucunda oluşan ortama karışım adı verilmektedir. Bu anlamda astrofiziksel, jeolojik veya biyolojik pek çok doğal oluşum karışım kavramının kapsamına girmektedir. Ancak, sadece doğal ortamların davranışını belirleme ihtiyacı değil, a...
Kayar mafsala sahip elastik uzuvlu robot manipulatörlerinin dinamik modellemesi - Sayfa 16
7 elemanların fiziksel özelliklerini kullanarak bulmuşlardır. Daha sonra bunları hareket denklemlerine dahil etmişlerdir. Ertaş ve Uzmay (1995), tek elastik uzuvlu bir robot manipulatörü incelemişlerdir. İncelemelerinde sonlu elemanlar metodunu kullanmışlardır. İkinci mertebeden, ikinci taraflı diferansiyel denklem şeklindeki modelin çözümü olarak bulunan uç sapmalarının optimum sönümü sağlayaca...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

denklem
çözüm
diferansiyel
ikinci
denklemlerin
denklemleri


4. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Bu çalışmada, ilk olarak non-lineer denklemlere giriş yapılmaktadır. Daha sonra non-lineer denklemleri çözmede kullanılan bazı yöntemler örnekler verilerek izah edilmektedir.
İkinci olarak, non-lineer gerilme-şekil değiştirme bağıntısına sahip malzemeden yapılmış sonlu uzunlukta çubuktaki non-lineer elastik ve elastik-plastik dalga hareketi analiz edilmektedir. Elde edilen bir non-lineer kısmi diferansiyel denklem yeni bir metot kullanılarak iki non-lineer basit diferansiyel eşitliğe ayrılmaktadır. Sınır şartlarını ve başlangıç şartlarını sağlayan analitik çözüm denklemlerin özel çözümlerinden elde edilmektedir. Çubuktaki gerilmeler, dalga hızları ve yer değiştirmeler keyfi koşullar için bulunmaktadır. İki farklı metot geliştirilmektedir. İlk metot çözümde sınırlama getirirken, ikinci metotta sınırlama pratik açıdan daha mantıklı şartlar seçilerek kaldırılmaktadır.
Anahtar kelimeler : Ankastre, Çubuk, Non-lineer, Dalga, Yayılım, Gerilme

İlgili Kaynaklar
single.php