Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

2n

1 + =

x n1

x0

1

+

t t0

(67)

olur. Şek.4, Şek.5, Şek.6, Şek.7 de boyutsuz gerilmenin boyutsuz zaman t/t0 ile sırasıyla n = 1.3, n= 1.9, n=2.5 ve n=3.1 için değişimleri çizilmiştir. Görüldüğü üzere herhangi bir kesitte gerilme zamanla azalmaktadır.

x x0 = 0.1 x x0 = 0.3
x x0 = 0.5
x x0 = 0.7
x x0 = 0.9

t t0 Şekil 4. n = 1.3 için çeşitli x x0 değerleri için nin t t0 ile değişimi40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değişimi
boyutsuz
değerleri
çeşitli
zaman
gerilme


40. SAYFA ICERIGI

2n

1 + =

x n1

x0

1

+

t t0

(67)

olur. Şek.4, Şek.5, Şek.6, Şek.7 de boyutsuz gerilmenin boyutsuz zaman t/t0 ile sırasıyla n = 1.3, n= 1.9, n=2.5 ve n=3.1 için değişimleri çizilmiştir. Görüldüğü üzere herhangi bir kesitte gerilme zamanla azalmaktadır.

x x0 = 0.1 x x0 = 0.3
x x0 = 0.5
x x0 = 0.7
x x0 = 0.9

t t0 Şekil 4. n = 1.3 için çeşitli x x0 değerleri için nin t t0 ile değişimi

İlgili Kaynaklar
single.php