Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

İÇİNDEKİLER
ÖZET ABSTRACT ŞEKİLLER DİZİNİ
1. GİRİŞ
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI
2.1 Non-Lineerite Nedir?
2.2 Lineer Teoriden Olan Diğer Çıkarımlar
2.3 Non-Lineer Kısmi Diferansiyel Denklemler için Ad Hoc Metodu
2.3.1 Hareketli Dalga Çözümleri 2.3.2 Değişkenlere Ayırma Yöntemi 2.3.3 Elemanter Açılım 2.3.4 Fonksiyonel Metotlar 2.3.5 Bağlı Değişkenler Arasındaki İlişkiler
2.4 Benzerlik Dönüşümleri Aracılığıyla Çözülebilir Denklemler
3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Analiz
3.2 Non-Lineer Elastik Malzemeler 3.2.1 Sonlu Uzunlukta Ankastre Çubuk 3.2.2. Non-Lineer Elastik Dalga Hızı

SAYFA
i ii v
1
2
2
5
8 8 10 12 13 14
15
17
17
20 24 266. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dalga denklemleri ve başlangıç değer problemleri Dalga denklemleri ve başlangıç değer problemleri - Sayfa 112
8. SONUÇ VE ÖNERİLER 100 Bu tezde, hiperbolik tipten denklemlerin önemli bir örneği olan dalga denklemlerinin özellikleri ve bunların çözümleri, farklı boyutlu uzaylarda incelenmiştir. Temel problem olarak, dalga denklemi ile birlikte tanımlanan başlangıç değer problemleri incelenmiş ve çözümleri için farklı yöntemler kullanılmıştır. Başlangıç koşulları verilen, bir boyutlu dalga denklemini...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lineer
yöntem
denklemler
nonlineer
dalga
elastik


6. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
ÖZET ABSTRACT ŞEKİLLER DİZİNİ
1. GİRİŞ
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI
2.1 Non-Lineerite Nedir?
2.2 Lineer Teoriden Olan Diğer Çıkarımlar
2.3 Non-Lineer Kısmi Diferansiyel Denklemler için Ad Hoc Metodu
2.3.1 Hareketli Dalga Çözümleri 2.3.2 Değişkenlere Ayırma Yöntemi 2.3.3 Elemanter Açılım 2.3.4 Fonksiyonel Metotlar 2.3.5 Bağlı Değişkenler Arasındaki İlişkiler
2.4 Benzerlik Dönüşümleri Aracılığıyla Çözülebilir Denklemler
3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1 Analiz
3.2 Non-Lineer Elastik Malzemeler 3.2.1 Sonlu Uzunlukta Ankastre Çubuk 3.2.2. Non-Lineer Elastik Dalga Hızı

SAYFA
i ii v
1
2
2
5
8 8 10 12 13 14
15
17
17
20 24 26

İlgili Kaynaklar
single.php