Sonlu uzunluğa haiz non-lineer malzemeden yapılmış çubuklarda dalga ve gerilme analizine analitik yaklaşım

1.GİRİŞ
Günümüzde non-lineer problemlerle ciddi bir şekilde ilgilenilmektedir. Belkide bu ilginin en önemli sebebi günlük hayatta karşılaşılan problemlerin birçoğunun non-lineer davranış sergilemesidir. Bazı alaşımlar, kompozitler ve kauçuklar gibi non-lineer elastik veya hiper-elastik davranış gösteren birçok endüstriyel malzeme mevcuttur. Ayrıca, tavlanmış çelikler gibi Hooke kanuna uyan bazı mühendislik malzemeleri özel ısıtma işlemlerinden sonra non-lineer davranış gösterebilirler
Mühendislik alanında ve özellikle de uzay sistemleri endüstrisinde kullanılan birçok yapısal eleman non-lineer davranış sergiler. Bu gelişmelerin sonucu olarak non-lineer malzemeden yapılmış çubuklardaki gerilme ve dalga analizi ilgi çekmektedir. Buna rağmen, bu alanda yapılmış çok fazla analitik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu çalışmada çubuklardaki gerilme ve dalga hareketine dair analitik ifadeler elde etmemizi sağlayan analitik bir yöntem geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Yeterince büyük yükleme koşulları için, malzemede hem elastik deformasyon hem de plastik deformasyon gelişebilir. Elastik ve elastik-plastik bölgeyi kapsayan tek değerli gerilme uzama eğrisi göz önüne alındığında, sunulan teori malzeme özelliği = k n şeklinde karakterize edilmiş olmak koşuluyla çubuk, tel ve konsollardaki elastik-plastik gerilmeleri ve dalgaları açıklamak için kullanılabilir. Burada k, n malzeme bileşenleridir. Gerilme-şekil değiştirme eğri tipine bağlı olmayan dalga hızları, deformasyonlar ve gerilmeler için açık ifadeleri veren önemli ilaveler verilen başlangıç ve sınır koşulları için yapılmamıştır.9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kohezyonsuz zeminlerdeki kazıkların yatay yük ve moment etkisi altındaki davranışlarının analizi - Sayfa 187
5. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Erdal UNCUOĞLU Mohr-Coulomb göçme zarfı, sadece, büyük ve küçük asal gerilmelere (1 ve 3) bağlı olup ara asal gerilme 2’ den bağımsızdır. Mohr-Coulomb göçme zarfı üç boyutlu gerilme uzayına taşındığında Mohr-Coulomb kriteri altıgen bir piramite dönüşür. Bu altıgen piramit, zeminin yük etkisindeki davranışını idare eden göçme/yenilme zarfını şekillendirmektedir. ...
Isı ve nem etkisindeki çatlaklı alüminyum levhaların kompozit yama ile tamirinin kırılma ve yorulma analizleri - Sayfa 62
48 malzemeler belli bir yüklemeden sonra kalıcı bir şekilde (plastik) şekil değiştirmeye başlarlar. Plastik şekil değişimine uğramış olan elemandan yükleme kaldırıldığında yalnızca elastik uzamalar kalkar, plastik uzamalar ise eleman üzerinde kalır. Plastik deformasyonun başlangıcı, bir akma kriteri tarafından belirlenir ve akma sonrası deformasyon malzeme rijitliğinin düşmesi ile ortaya çıkar. ...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elastik
gerilme
malzeme
plastik
deformasyon
nonlineer


9. SAYFA ICERIGI

1.GİRİŞ
Günümüzde non-lineer problemlerle ciddi bir şekilde ilgilenilmektedir. Belkide bu ilginin en önemli sebebi günlük hayatta karşılaşılan problemlerin birçoğunun non-lineer davranış sergilemesidir. Bazı alaşımlar, kompozitler ve kauçuklar gibi non-lineer elastik veya hiper-elastik davranış gösteren birçok endüstriyel malzeme mevcuttur. Ayrıca, tavlanmış çelikler gibi Hooke kanuna uyan bazı mühendislik malzemeleri özel ısıtma işlemlerinden sonra non-lineer davranış gösterebilirler
Mühendislik alanında ve özellikle de uzay sistemleri endüstrisinde kullanılan birçok yapısal eleman non-lineer davranış sergiler. Bu gelişmelerin sonucu olarak non-lineer malzemeden yapılmış çubuklardaki gerilme ve dalga analizi ilgi çekmektedir. Buna rağmen, bu alanda yapılmış çok fazla analitik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple, bu çalışmada çubuklardaki gerilme ve dalga hareketine dair analitik ifadeler elde etmemizi sağlayan analitik bir yöntem geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Yeterince büyük yükleme koşulları için, malzemede hem elastik deformasyon hem de plastik deformasyon gelişebilir. Elastik ve elastik-plastik bölgeyi kapsayan tek değerli gerilme uzama eğrisi göz önüne alındığında, sunulan teori malzeme özelliği = k n şeklinde karakterize edilmiş olmak koşuluyla çubuk, tel ve konsollardaki elastik-plastik gerilmeleri ve dalgaları açıklamak için kullanılabilir. Burada k, n malzeme bileşenleridir. Gerilme-şekil değiştirme eğri tipine bağlı olmayan dalga hızları, deformasyonlar ve gerilmeler için açık ifadeleri veren önemli ilaveler verilen başlangıç ve sınır koşulları için yapılmamıştır.

İlgili Kaynaklar
single.php