Sosyoloji bölüm ve ana bilim dallarında yapılmış tez çalışmalarının tematik açıdan değerlendirilmesi


GÜZEL, Serkan, Sosyo-Kültürel Yap ve Değerler, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Himmet HÜLÜR, Selçuk Ünv. ,Yüksek Lisans, 2001.
KALE, Elif, Provision, Distribution and Constructions of The State in The Aftermath of The İzmit Earthquake- İzmit Depremi Sonrasnda Yardm, Dağtm ve Devlet Kurgular, Danşman: Prof. Dr. Nükhet SİRMAN, Boğaziçi Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
KAYA, Muhammet, Göç ve Sosyal Bütünleşme (Akarca Köyü Örneği), Danşman: Prof. Dr. H. Musa TAŞDELEN, Sakarya Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
ŞAHİN, Mine Erengil, Kültür Şoku Hakknda Analitik Yaklaşmlar ve Ampirik Veriler: ABD’de Öğrenim Gören Bir Türk Grubu Üzerine Niteliksel Bir İnceleme, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim SÖNMEZ, Hacettepe Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
TURAN, Seyithan, Göçebelikten Yerleşik Hayata Geçişte Bir Örnek Olay: Beritan Aşireti, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Esra BURCU, Hacettepe Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
ARISOY, A. Zafer, Van Bölgesi Örneklerine Göre OHAL Sonras “Köye Dönüş” Olgusunun Sosyolojik Değerlendirilmesi, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ, Yüzüncü Yl Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
ATAYÜN, Yurt, Mülteciler Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşm: Van Örneği, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ, Yüzüncü Yl Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
BİBAR, Bedriye, Değişim Sosyolojisi Açsndan 19. yy’da ve Günümüzde İstanbul Aile Yapsnn Karşlaştrlmas, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Bahadr KÖKSALAN, Frat Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
UYAR, Mehmet, 1980 Sonrasnda Türkiye`de Meydana Gelen SosyoKültürel Değişme, Danşman: Doç. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN, Krkkale Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
TOKGÖZ, Esme, Toplumsal Değişme ve Eğitim, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Mehtap YEŞİLORMAN, Frat, Yüksek Lisans, 2003.
234249. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
lisans
kültür
danõşman
fõrat
sosyolojik


249. SAYFA ICERIGI

GÜZEL, Serkan, Sosyo-Kültürel Yap ve Değerler, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Himmet HÜLÜR, Selçuk Ünv. ,Yüksek Lisans, 2001.
KALE, Elif, Provision, Distribution and Constructions of The State in The Aftermath of The İzmit Earthquake- İzmit Depremi Sonrasnda Yardm, Dağtm ve Devlet Kurgular, Danşman: Prof. Dr. Nükhet SİRMAN, Boğaziçi Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
KAYA, Muhammet, Göç ve Sosyal Bütünleşme (Akarca Köyü Örneği), Danşman: Prof. Dr. H. Musa TAŞDELEN, Sakarya Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
ŞAHİN, Mine Erengil, Kültür Şoku Hakknda Analitik Yaklaşmlar ve Ampirik Veriler: ABD’de Öğrenim Gören Bir Türk Grubu Üzerine Niteliksel Bir İnceleme, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim SÖNMEZ, Hacettepe Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
TURAN, Seyithan, Göçebelikten Yerleşik Hayata Geçişte Bir Örnek Olay: Beritan Aşireti, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Esra BURCU, Hacettepe Ünv., Yüksek Lisans, 2001.
ARISOY, A. Zafer, Van Bölgesi Örneklerine Göre OHAL Sonras “Köye Dönüş” Olgusunun Sosyolojik Değerlendirilmesi, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ, Yüzüncü Yl Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
ATAYÜN, Yurt, Mülteciler Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşm: Van Örneği, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ, Yüzüncü Yl Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
BİBAR, Bedriye, Değişim Sosyolojisi Açsndan 19. yy’da ve Günümüzde İstanbul Aile Yapsnn Karşlaştrlmas, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Bahadr KÖKSALAN, Frat Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
UYAR, Mehmet, 1980 Sonrasnda Türkiye`de Meydana Gelen SosyoKültürel Değişme, Danşman: Doç. Dr. Mimar TÜRKKAHRAMAN, Krkkale Ünv., Yüksek Lisans, 2002.
TOKGÖZ, Esme, Toplumsal Değişme ve Eğitim, Danşman: Yrd. Doç. Dr. Mehtap YEŞİLORMAN, Frat, Yüksek Lisans, 2003.
234

İlgili Kaynaklar

single.php