Soya fasulyesinin (Glycine max (L.) merrill var. umut 2002) büyümesi ve gelişimi üzerine bor elementinin etkileri


EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
SOYA FASULYESİNİN ( GLYCİNE MAX (L.) MERRİLL VAR. UMUT 2002)
BÜYÜMESİ veGELİŞİMİ ÜZERİNE BOR ELEMENTİNİN ETKİLERİ
Nevruz LATİF Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.03.00 Sunuş Tarihi: 20.02.2008 Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Esin AKÇAM OLUK
Bornava-İZMİR1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hiperkolesterolemik olgularda mevalonat kinaz V377I ve ABC1 gen polimorfizmlerinin incelenmesi - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Bu çal ma / / tarihinde a a daki jüri taraf ndan Anabilim Dal program nda Doktora Tezi olarak kabul edilmi tir. Molekuler T p Sa l k Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Tez Dan man (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Üye (Üniversite, Fakülte, Ana...
Koroner kalp hastalıklarında adducin ve Na+ - K+ATPaz gen polimorfizmi - Sayfa 2
ii TEZ ONAYI Bu çal ma / / tarihinde a a daki jüri taraf ndan Anabilim Dal program nda Doktora Tezi olarak kabul edilmi tir. Molekuler T p Sa l k Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdürü Tez Dan man (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Tez zleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dal ) Üye (Üniversite, Fakülte, Ana...
Ramotoid artrit ve ailesel akdeniz ateşi hastalıklarında oksidan statü - Sayfa 3
TEZ ONAYI iii Bu çalışma / / 2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Anabilim Dalı programında Doktora / Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Enstitü Müdürü Tez Danışmanı (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Tez İzleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Tez İzleme Komite Üyesi (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Üye (Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı) Üye...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
tezi
dalı
anabilim
yüksek
lisans


1. SAYFA ICERIGI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
SOYA FASULYESİNİN ( GLYCİNE MAX (L.) MERRİLL VAR. UMUT 2002)
BÜYÜMESİ veGELİŞİMİ ÜZERİNE BOR ELEMENTİNİN ETKİLERİ
Nevruz LATİF Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.03.00 Sunuş Tarihi: 20.02.2008 Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Esin AKÇAM OLUK
Bornava-İZMİR

İlgili Kaynaklar
single.php