Spil dağında yetişen bazı dianthus türlerinin apolar bileşenlerinin GC-MS yöntemi ile tayini


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SPİL DAĞINDA YETİŞEN BAZI DIANTHUS TÜRLERİNİN APOLAR BİLEŞENLERİNİN GC-MS YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Kıymet MUTLU

Anabilim Dalı : Kimya

Programı

: Organik Kimya

Manisa-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SPİL DAĞINDA YETİŞEN BAZI DIANTHUS TÜRLERİNİN APOLAR BİLEŞENLERİNİN GC-MS YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Kıymet MUTLU

Anabilim Dalı : Kimya

Programı

: Organik Kimya

Manisa-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php