AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİ ANABİLİM DALI

Tez başlığı Tezi hazırlayan

: Spinal Travmalarda Sınıflama ve Tedavi Prensipleri : Araş. Gör. Dr. Serhat YILDIZHAN

Tez Savunma Tarihi: .2012

Tez Kabul Tarihi : .2012 Tez Danışmanı : Doç. Dr. Olcay ESER

İş bu çalışma jürimiz BEYİN VE SİNİR CERRAHİ ANABİLİM DALInda TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir.
Başkan
Doç. Dr. Olcay ESER

Üye Doç.Dr.Adem ASLAN

Üye Doç.Dr.Yüksel ELA

DEKAN4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel laminektomi sonrası epidural fibrozisin önlenmesinde triamsinolone asetonid ve clioquinol'ün etkisi The effect of triamsinolone asetonid and clioquinol to prevent epidural fibrosis on the after experimental laminectomi - Sayfa 3
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez başlığı : Deneysel laminektomi sonrası epidural fibrozisin önlenmesinde triamsinolon asetonid ve clioquinol‟ün etkisi Tezi hazırlayan : Araş. Gör. Dr. Ulaş ÖZTÜRK Tez Savunma Tarihi : …………….. Tez Kabul Tarihi : …………….. Tez Danışmanı : Doç. Dr. Adem ASLAN İş bu çalışma jüri...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzmanlık
tezi
dalı
anabilim
sinir
cerrahi


4. SAYFA ICERIGI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİ ANABİLİM DALI

Tez başlığı Tezi hazırlayan

: Spinal Travmalarda Sınıflama ve Tedavi Prensipleri : Araş. Gör. Dr. Serhat YILDIZHAN

Tez Savunma Tarihi: .2012

Tez Kabul Tarihi : .2012 Tez Danışmanı : Doç. Dr. Olcay ESER

İş bu çalışma jürimiz BEYİN VE SİNİR CERRAHİ ANABİLİM DALInda TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir.
Başkan
Doç. Dr. Olcay ESER

Üye Doç.Dr.Adem ASLAN

Üye Doç.Dr.Yüksel ELA

DEKAN

İlgili Kaynaklarsingle.php