T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
STERNOTOMİ VE TORAKOTOMİ UYGULAMASININ
RESPİRATUVAR KAS GÜCÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
DR. ÖZERK ÖZTEKİN
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ANABİLİM DALI
STERNOTOMİ VE TORAKOTOMİ UYGULAMASININ
RESPİRATUVAR KAS GÜCÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
DR. ÖZERK ÖZTEKİN
UZMANLIK TEZİ
İZMİR-2011

İlgili Kaynaklarsingle.php